Det er er i tillegg begrenset hvor mye ferie den enkelte kan overføre til neste år.

Tallene kommer frem i en undersøkelse utført av Norsk koronamonitor, der 31 prosent av de spurte svarer at de ikke har tatt ut alle feriedagene.

– Mange nordmenn valgte å utsette deler av sommerferien i håp om bedre muligheter senere på året. Men nå haster det og det er langt fra enkelt å vite hvor man skal gjøre av seg, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Clausen tror mange droppet eller utsatte sommerferien i år med håp om at det skulle bli bedre senere i år, men nå er situasjonen verre enn på lenge. Og de færreste kommer til å ta ut ferie for å dra utenlands.

I undersøkelsen svarer nemlig hele 89 prosent at det er uaktuelt å fly utenlands, mens 68 prosent sier de heller ikke kommer til å fly innenlands før årsskiftet.

Ifølge FN-organisasjonen UNWTO (Verdens turismeorganisasjon) har den internasjonale turismen falt med hele 70 prosent de første åtte måned i år. Prognosene viser at reduksjonen ender på like mye når 2020 er over. ©