Corona-pandemien har vært knusende for landets økonomi. I perioden januar til ut juli falt inntektene fra 9,16 milliarder Euro (ca. 105 mrd kr) i 2019 til 1,25 milliarder (ca. 13,7 mrd).

Besøket utenfra falt med 80,1 prosent fra året før. I juli var nedgangen i besøket fra utlandet på hele 85,4.

Året før det hele brøt sammen opplevde Hellas sitt beste turisme-år noensinne. Da bidro reiselivet med 23,4 milliarder euro (ca. 260 mrd kr) direkte til økonomien. Det var opp 10,9 prosent sammenlignet med 2018, og 51,6 milliarder euro (ca. 570 mrd kr) totalt opp til 62,1 milliarder euro (ca. 690 mrd kr).

Totalt utgjorde reiselivet 12,5 prosent av brutto nasjonalprodukt. I løpet av sesong-toppen står turistrelaterte aktiviteter for 17,1 prosent av sysselsettingen. Den indirekte effekten er imidlertid enorm – på mellom 37,6 prosent og 45,2 prosent.

Det vil si at nesten halve landet på en eller annen måte er involvert i reiseliv. Det sier også sitt om Corona-pandemien enorme ringvirkninger på gresk økonomi, for lang tid fremover. ©