Med slike priser er trolig myndighetene langt unna å få reisende med på det grønne skiftet. Turen beskrevet i VG gikk fra Porsgrunn til Bodø og tilbake igjen, og uten særlig med rabatter kostet turen til sammen 5 174 kroner.

– Det en skam at vi ikke har slike rabattordninger i Norge, mener Kjersti Myro, som reiste med sine barn på syv og ti år.

Kjersti Myro, togreisende.

Myro er MDGs fylkesrepresentant i Vestfold og Telemark synes fortsatt reisen var verdt prisen – om enn dyrt.

– Vi valgte å reise med tog først og fremst fordi det er miljøvennlig, men også trygt, sier Myro til VG.

Hun synes også tog reduserer stressfaktoren ved det å reise. I tillegg hadde familien flere stopp underveis, noe som gjorde togturen mer fleksibel.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) mener regjeringen bør stille krav til togselskapene om svenske rabattordninger. SJ i Sverige tilbyr barnebilletter til fem kroner på regiontogene, ifølge SJs egen oversikt over barnepriser.

– Toget er den sikreste og mest miljøvennlige måten å reise på. Da må vi sikre at det også er det billigste, mener stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) til VG.

I Sverige har det lagt til rette for at barnefamilier kan reise billigere. I Norge konkurrer tog fortsatt med fly og bil, og taper ofte prismessig.

Statssekretær John-Ragnar Aarset (H) i Samferdselsdepartementet sier rabattordningen i Sverige ikke er noe man så langt har prioritert i Norge. Her har flere avganger og kortere reisetid vært viktigst.

– Ser man billettprisene under ett, er ikke forskjellen så stor mellom de to landene, mener Aarset.

Fra VGs undersøkelse med priser hentet fra SJ, VY og SAS’ nettsider søndag kveld (2. august):

* For en reise med to voksne og to barn med tog fra Oslo til Trondheim klokken 14.00 den 15. august må familien betale 1789 kroner.

* En tilsvarende bestilling for en reise fra Göteborg til Stockholm på samme tidspunkt og samme antall reisende koster billettene 623 norske kroner.

* Et billigere alternativ for familien i Norge er å reise tidligere på dagen, klokken 08.30 med ett togbytte. Det koster til sammen 1292 kroner for reisen for de samme fire.

MERK: En rundt 500 km lang reise for en familie på fire med tog i Norge blir dermed på sitt billigste cirka dobbel så dyr som en tilsvarende reise i Sverige.

* På samme dato og klokkeslett kan familien fly fra Oslo til Trondheim med SAS for 1159 kroner. Prisen er dog ikke medregnet transport til og fra flyplassen.

Statssekretær Aarset mener liberaliseringen av strekningen Göteborg-Stockholm gjør tilbudet i Sverige såpass godt.

– Haltbrekkens parti ønsker ingen konkurranseutsetting, men samtidig det beste og billigste tilbudet. Det er vanskelig å få begge deler, sier han.

Kommersiell direktør Lena Angela Nesteby i SJ Norge sier til VG at forskjellene i rabattordninger kommer av at SJ Sverige og SJ Norge er to forskjellige bedrifter som opererer i ulike markeder.

– Vi er forpliktet til norske retningslinjer, og forholder oss til norsk regelverk, ikke svensk, forklarer Nesteby. ©