Dermed kan nordmenn trolig snart benytte seg av tog til å reise til utlandet. Men det er togselskapene som avgjør når trafikken kan komme i gang, opplyser Jernbanedirektoratet.

Det har ikke blitt kjørt persontog over grensen siden pandemien rammet landet i mars 2020.

Normalt går det to daglige avganger over grensa på Ofotbanen, to over Meråkerbanen, tre over Kongsvingerbanen og fire over Østfoldbanen. 

Strekningene fordeler seg på selskapene Vy og SJ.

Jernbanedirektoratet tilføyer at de også jobber med en vurdering av om det kan settes i gang nattog fra Oslo til København. En oversikt over dette og et anslag på hva det vil koste vil foreligge i løpet av november. ©