Miljøvernorganisasjonen har sammenlignet prisene på tog og fly på 112 ruter i Europa. Her viser det seg at togreisende i snitt må punge ut med dobbelt som mye som flyreisende.

Stort sprik

På 23 av de 112 rutene er tog nesten alltid billigere enn fly. Greenpeace har undersøkt sju togreiser i og til Norge, der det er billigere med tog på to av rutene. Det er mellom Trondheim-Oslo og Narvik-Stockholm, hvor det ikke er noe direktefly for sistnevnte rute.

– Norge har en ekstremt lang vei å gå når det gjelder å gjøre tog mer konkurransedyktig mot fly, sier fagrådgiver Halvard Raavand i Greenpeace Norge i en pressemelding. 

– Noen av de mest trafikkerte flyrutene i Europa er i Norge, på strekninger hvor det finnes tog. Her må prisene på toget ned, reisetiden må reduseres og tilbudet må styrkes, for eksempel i form av flere senger på nattogene.

Det største spriket i billettpriser i Europa er mellom London og Barcelona. Der koster det opptil 30 ganger så mye å reise på togskinner som i lufta.

Tvinges til å fly

Ifølge organisasjonen har det aldri før vært like mye flytrafikk i Europa som nå. I løpet av det siste tiåret har flyreiser vært den raskest voksende kilde til klimagassutslipp i Europa, med 29 prosent økning mellom 2009 og 2019 i EU, ifølge rapporten.

HØR HER: Etter flere år på havet hoppet Frode Pedersen på toget – med Tog24!

Greenpeace hevder at et urettferdig avgiftssystem favoriserer flyreiser der flyselskaper ikke betaler avgift på flybensin eller moms på internasjonale flyreiser. Imidlertid må jernbaneselskaper betale energiskatter, moms og høye avgifter på bruk av jernbaneskinner i de fleste land, skriver organisasjonen.

De trekker også fram at det er vesentlig dyrere med tog når flere togselskaper er involvert i reisen.

– Mens varmerekorder brytes og mennesker lider av klimakrisens konsekvenser, subsidieres den mest klimafiendtlige reisemåten. I ytterste konsekvens tvinger det folk til å fly, da mange ikke har råd til å velge de miljøvennlige alternativene. Det må ta slutt, og politikerne må nå ta i bruk de virkemidlene de har til å stoppe dette, sier Raavand.