Det er den internasjonale organisasjonen Cruise Lines International Association (CLIA) som står bak undersøkelsen* blant 4000 respondert fordelt på åtte land.

ETTERLENGTET: Nesten 60 prosent av de spurte som aldri har vært på cruise før kan tenke seg å prøve det innen fem år. (Foto: Bjørn Moholdt)

Millioner av berørte 

CLIA er en sammenslutning av de største cruise-rederiene i verden, som nå ligger på været i et håp om at vaksinasjoner og strenge Corona-regimer vil ta knekken på viruset og få bransjen på kjøl igjen.

Reisebransjen som helhet har vært blant de hardest rammede under Corona-pandemien. Det skyldes at den i så stor grad er menneskedrevet, både foran og bak disken. Tar vil med restauranter, hoteller og andre tilliggende virksomheter har Coroaen vært som et veritabelt atombombe-nedslag.

Samtidig mener CLIA at cruisebransjen har brukt nede-tiden godt.

– Vi har brukt tiden for å tilpasse oss kursen fremover, sier organisasjonens president og administrerende direktør Kelly Craighead i en pressemelding.

Organisasjonen lanserte nylig sin 2021 State of the Cruise Industry Outlook-rapport. Der fremheves bransjens globale økonomiske påvirkning, trendprognoser og hvordan bransjen fremover skal forplikte seg til ansvarlig cruisedrift.

Rapporten inkluderer Global Global Impact Analysis fra 2019. Den understreker den enorme veksten i cruise-industrien forut for pandemien, og bidraget den representer til internasjonal økonomi. I 2019 sto internasjonal cruisebransje for 1 166 000 jobber verden rundt, som tilsvarer rundt 435 milliarder kroner i lønn, og 1 325 milliarder kroner i total produksjon.

Gulroten

Enorme verdier med andre ord, og en verdiskaping som merkes, særlig fordi en stor del av den arbeidsintensive delen av arbeidsstyrken er rekruttert i land med store økonomiske utfordringer.

Som Asia, Afrika og Latin-Amerika.

Undersøkelsen viser også at hver cruisepassasjer i snitt bruker 1325 kroner i havnebyene de reiser ut fra, og cirka 860 kroner på hvert anløpssted.

Rapporten dokumenterer også hvordan det hver dag med landligge forsvant 2500 arbeidsplasser direkte eller indirekte tilknyttet cruisebransjen.

Den gryende optimismen som nå rår innad i industrien er erfaringene fra de spede forsøkene på cruise i perioden fra begynnelsen av juli til midten av desember i år. De mer enn 200 seilingene med en rekke smittevern-tiltak på plass – i stor grad i Middelhavet – viste at det er mulig å redusere for smitteutbrudd ned mot null, både på skipene og i land.

Erfaringen er den gulroten en svært utsatt bransje nå trenger. ©

Andre tall fra rapporten:

  • Totalt reiste 29,7 millioner mennesker på cruise i 2019
  • Nordamerikanere utgjorde den desidert største gruppen med 15,4 millioner
  • 74 prosent av de spurte vil reise på cruise innen fem år
  • To av tre ønsker å reise på cruise innen et år
  • 58 prosent av de som ikke har vært på cruise ønsker å gjøre det innen fem år
  • 270 cruiseskip vil være i operasjon innen juni 2021
  • 19 nye skip i 2021

 

Slik blir det fremtidige testregimet på cruiseskipene
Ombordstigning: Smitte-testing av passasjerer og mannskap, i tillegg til annen testing-
Ombord: Maske påkrevd, sosial distansering, forbedret ventilering på skipene.
Medisinsk oppfølging: Økt kommunikasjon med passasjerene, individuelle helse-sjekk, utvidete helseprotokoller (som egne lugarer for eventuelle smitterammede).
Ekskursjoner: Strenge protokoller, koordinering med reisemålene, nekte ombordstigning med brudd på protokollene.

* CLIA-undersøkelsen ble utført i desember 2020. 4 000 respondenter i åtte land deltok – USA, Canada, Australia, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Italia og Spania.