To av tre er nå positive til bruk i dag, mot én av tre i mai.

– Oslos innbyggere er mest positive, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion om undersøkelsen Norsk koronamonitor.

Til sammen har Opinion spurt 12 500 nordmenn.

Seks av ti oppgir at de har kjøpt munnbind i løpet av koronapandemien. Dette er en oppgang på 10 prosentpoeng siden august.

– Vi står overfor en smittebølge nummer to flere steder i Europa. Nordmenn har lenge fryktet en ny smittetopp i Norge til høsten, og folk flest støtter tiltakene for å unngå det, sier Clausen.

I forrige uke oppga nærmere ni av ti nordmenn at de stiller seg positive til at utesteder registrerer gjestene, og to av tre nordmenn støtter fremdeles skjenkestopp ved midnatt. Stadig flere dropper også planer om julebord, viser undersøkelsen.

15 prosent er enige i at retningslinjene fra myndighetene er for strenge, mens 72 prosent er uenig. 13 prosent svarer verken eller. Andelen som synes de er for strenge, har falt med 2 prosentpoeng siden august og 7 prosentpoeng siden juni. ©