Ikke tiss mot Russland, advarer skiltet på grensen som ingen vet hvem har satt opp. At det kan vanke bot bekrefter også grensemyndighetene.

Advarselen er hengt opp ti meter fra den norsk-russiske grensen som går i elva, hvor turister ellers pleier å stoppe for å ta bilder. På den andre siden av elva kan du se Russlands grensestolpe.

– Uskyldig

– Dette er relativt nytt for meg, sier Jens Høilund, Norges grensekommissær for den norsk-russiske grensen, til NRK.

Det er hans oppgave å se til at grenseavtalen mellom Norge og Russland overholdes av begge parter. Han vet imidlertid ikke hvem som har hengt opp skiltet med oppfordringen om å ikke late vannet mot Russland.

– Dette kan jeg ikke si noe om, men det er ikke oss, forsikrer Høilund, som nylig ble kjent med saken.

Det var The Independent Barents Observer som omtalte skiltet, som har hengt hele sommeren.

– I utgangspunktet er skiltet ganske uskyldig. Det gir informasjon, men i en spesiell utforming, mener grensekommissæren.

Den nesten 200 kilometer lange riksgrensen befinner seg i Sør-Varanger i Øst-Finnmark. Det er grensekommissærens hovedoppgave å se til at grenseavtalen mellom Norge og Russland overholdes av begge parter.

TISSESKILT: Den etter hvert mye omtalte advarselen.

Blir trolig fjernet

Trolig har noen hengt opp skiltet for å advare folk mot å oppføre seg fornærmende eller provoserende mot Norges nabo i øst. Følger man ikke oppfordringen, risikerer man å bryte grenseforskriften.

– Står du og tisser over mot Russland kan det sees på som fornærmende, sier Høilund.

Slike hendelser rapporteres videre, og det er politiet som vurderer hva som anses som fornærmende atferd. Såvidt grensekommisæren kjenner til har det ikke vært noen hendelser å rapportere om.

Det er det norske forsvaret som passer på den norsk-russiske grensen på vegne av politiet og Grensekommisariatet. Grensevaktsoldatene holder patrulje langs riksgrensen. Oppdraget innebærer å forhindre alle forsøk på å bryte grenseavtalene, i tillegg til å informere forbipasserende om gjeldende regler.

Grensekommissæren vurderer nå hva de skal gjøre med skiltet, som trolig blir fjernet. Samtidig er det greit å vite at fornærmende oppførsel ved grensen, selv om du ikke kjenner til reglene, kan koste deg dyrt.

Ifølge grensekommissæren er slike forelegg på minst 3000 kroner.

Kastet stein

– Jeg vil anmode folk om å vise respekt for Russland, som man gjør for andre grenser, sier Høilund.

Til tross for at den norsk-russiske grensen oppleves som rolig, blir det jevnlig skrevet ut bøter fordi folk bryter grenseforskriften.

I juli fikk en kvinne bot på 8000 kroner for å ha hatt hånden i Russland. Kvinnen skal ha klatret opp på en varde ved Treriksrøysen i Pasvik i mars der grensene til Norge, Russland og Finland møtes.

VG skrev at det trolig hadde vært et av kameraene langs grensen som fanget hendelsen. Kvinnen har ikke vedtatt boten. Dermed risikerer hun enten å måtte betale 9600 kroner eller sone 19 dager i fengsel.

I 2016 fikk tre nordmenn forelegg på 8000 kroner hver etter å ha kastet stein på Russland. Personene ble anholdt av grensevakten på samme sted der informasjonstavlen står. De godtok ikke størrelsen på boten og måtte møte i retten. ©