Alpinvettreglene er som «trafikkreglene» for skibakkene. Alpinanleggene sørger for å preparere, sikre og merke bakkene, men så må skikjørerne gjøre sin del for at alt skal gå forsvarlig for seg. 

Særlig når det blir trangt i bakkene.

Pekefinger med humor 

Og nettopp i vinterferien er sjansen for trengsel stor. I år er det mange som skroter alpene – både nordmenn og utlendinger – og tar seg tok stedet til de snørike fjellene i Norge.

For å løse de «trafikale» utfordringene lanserer bransjeforeningen Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner Alpinvettreglene.

– Om alle følger disse vil det bidra betydelig i det skadeforebyggende arbeidet i bakkene våre, sier generalsekretær Camilla Sylling Clausen i foreningen, som samler de fleste norske skianleggene.

I samarbeide med forsikringsselskapet Gjensidige har foreningen gitt filmproduksjonsselskapet Field Productions oppdraget om å lage et sett med filmer. Med glimt i øyet skal de synliggjøre reglene. I filmene viser skikjøreren Anders Backe og skuespiller Henrik Elvestad – kjent fra blant annet tv-serien «Idrettsforeldre» – hvordan du IKKE skal oppføre deg i bakken.

– Vi ønsker ikke å bruke pekefingeren, men å lage noe som skaper oppmerksomhet og får gjestene våre til å bidra til sikkerheten. Å bruke humor er et riktig grep, mener Clausen.

En viss risiko

Clausen mener alpinfolket i Norge generelt sett er flinke til å utvise varsomhet og hensyn overfor andre i bakken, men med mennesker i fart vil det likevel alltid være en risiko for at ulykker kan skje.

– En undersøkelse gjennomført av alpinbransjen viser at over 90 prosent av skadene er selvforskyldt, understreker hun.

– Det er ikke alltid man kan noe for at det oppstår et uhell. Plutselig mister du balansen og faller, eller du har dårlig sikt. Fart er alltid forbundet med en viss risiko, og nettopp derfor er det viktig å gjøre hva man kan for å forebygge hendelser.

Hun peker på to forhold som spesielt viktig: Å holde farten på et kontrollerbart nivå, kjøre etter evne og huske at det aldri er feil å ta noen timer instruksjon.

– Sørg også for at utstyret er tilpasset den som bruker det, og at det er riktig innstilt, avslutter Camilla Sylling Clausen. 

Du kan se de aktuelle kortfilmene HER! ©

REGLENE: Viktig å ha i bakhodet.

Alpinvettreglene

Forbikjøring og utforkjøring 

 • Du kan kjøre forbi en annen skiløper eller snowboarder forutsatt at vedkommende får tilstrekkelig plass for så vel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser. Det er forbudt å kjøre rett utfor, unntatt ved organisert trening.
 • Starte, kjøre inn eller svinge oppover i nedfarten
 • Kjører du inn i, eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.

Ansvar for å unngå skade

 • Du må forholde deg på en slik måte at du ikke er til fare for deg selv eller andre. Du skal til enhver tid ha nødvendig kontroll på ski- og snowboardutstyret ditt. Du er ansvarlig for å unngå at utstyret gjør skade på personer eller annet materiell.
 • Avpass farten etter forholdene.
 • Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, vær, føreforhold og trafikk.

Vikeplikt

 • Den som kommer bakfra har ansvar for å kjøre på en slik måte at en ikke utsetter andre for kollisjon.
 • Du kan kjøre forbi en annen skiløper eller snowboarder forutsatt at vedkommende får tilstrekkelig plass for så vel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser. Det er forbudt å kjøre rett utfor, unntatt ved organisert trening.
 • Starte, kjøre inn eller svinge oppover i nedfarten
 • Kjører du inn i, eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.

Stopp i nedfarten

 • Med mindre det er absolutt nødvendig, skal du unngå å stoppe i nedfarten på trange steder eller steder med begrenset oversikt. Etter fall på et slikt sted skal du bevege deg bort så raskt som mulig.

Til fots i nedfarten

 • Er du til fots, må du benytte ytterkantene av bakken.
 • Respekter skilt og markeringer
 • Følg skilting, merking og anvisninger.

Hjelp ved ulykker

 • Ved skader har enhver skiløper eller snowboarder plikt til å hjelpe.

Identifikasjon

 • Ved skader og ulykker har vitner og medvirkende plikt til å oppgi personalia.