EuroVelo er et europeisk sykkelrutenettverk initiert av ECF, utviklet i samarbeid med nasjonale og regionale partnere. Det over 90 000 kilometer lange nettverket har vært under utvikling i over 25 år år

NETTVERK Slik ser EuroVelos sykkelnettverk ut – på kartet.

Utvikler produkter

EuroVelo inkorporerer eksisterende og planlagte nasjonale og regionale sykkelruter i et stort europeisk nettverk, der 64 prosent nå er klart til bruk. Det gjelder blant annet den nevnte 11 500 km lange ruten fra Nordkapp langs Europas atlanterhavskyst til Portugal.

En slik reise er naturlig nok ikke for alle, men idéen er at man kan gjøre hele eller bare deler av ruten.

Under verdens størst reiselivsmesse ITB i Berlin nylig understreket Agathe Daudibon i ECF EuroVelo-ledelsen at selv om ruten ikke er hundre prosent ferdigstilt er mange etapper klare for bruk, blant annet den nevnte ruten til Nordkapp. 

I Berlin oppfordret Agathe Daudibon i ECF EuroVelo-ledelsen turoperatører til å promotere nettverket av sykkelruter, og utvikle produkter rundt det.

E-sykkel jevner ut

EuroVelo-prosjektet dekker 17 ruter over 38 land, og har som mål å ikke bare få Europa til å vokse tettere sammen. Tiltaket har også en høyere, helserelatert målsetting. Og i tillegg til de velkjente effektene for helse og miljø, fant en undersøkelse fra 2018 at sykkelturer potensielt kan generere nærmere 450 milliarder kroner i inntekter. 

I 2021 utgjorde dette markedet 240 milliarder kroner alene.

LES MER: Språklig sykkeltur i Puglia!

European Cyclists’ Federation (ECF) er en trans-nasjonal paraplyorganisasjon etablert i 1983. Den kombinerer 60 frivillige organisasjoner fra mer enn 40 land. Når det gjelder rutesatsingen EuroVelo spesielt ser ECF særlig på hvordan ny utvikling påvirker implementeringen av sykkelrutestrategien – for eksempel gjennom økningen i bruken av elektriske sykler. 

I Berlin bemerket Daudibon at e-sykler potensielt kan øke sjansen for å få nesten alle målgrupper opp på sykkelsetet, ved at deltakere på ulike fysiske nivåer kan være sammen på tur.

På den annen side representerer den ekstra vekten og behovet for ladepunkter endel utfordringer.

Hopp på setet

Blant utfordringene man også ser på er mulighetene for alternativ transport på strekninger som ikke egner seg for alle, for eksempel om man ønsker å ta toget. Å ta med sykler på skinnegående materiell er ikke nødvendigvis like lett over alt, og Daudibon berømmer blant annet Sveits for sine «eksemplariske tjenester» på dette området. 

Og selv om EuroVelo-nettverket ble satt opp i 1997 er det ikke i nærheten av ferdigstillelse. Mange steder er skiltingen får dårlig, eller ikke tilstedeværende i det hele tatt. 

Så for syklister som ønsker å komme igang foreslår Daudibon blant annet rute 19 langs elven Meuse, som ikke er like utfordrende som rute 1 langs Atlanterhavet. Den vel tusen kilometer lange ruten på tvers av Øst-Frankrike, gjennom Belgia og Nederland fra Langres til Rotterdam,

er skiltet hele veien til den nederlandske havnebyen.

Da er det bare å hoppe på sykkelsetet da. ©