Når Vys tog eller busser ikke kan gå, kan reisende ta taxi på kollektivselskapet regning. Dagens Næringsliv har tidligere skrevet om at det sendes inn refusjonskrav som er langt høyere enn det en taxitur vanligvis koster.

Vy har nå bestemt seg for å kaste ut Sentrum Taxi. Selskapets daglige leder opplyser til Dagens Næringsliv at han ikke har en kommentar til saken. Styrelederen har ikke besvart avisen.

– I noen tilfeller har vi sett at taksameteret har stått på helt til bilen er hjemme hos sjåføren. Og så har vi fått krav om å betale hele turen, sier  kommunikasjonssjef i Vy Åge-Christoffer Lundeby til Dagens Næringsliv. ©