Med andre ord setter stram økonomi en stopper for reiseplanene til mange nordmenn. 

Tar kontakt

I undersøkelsen utført av Respons Analyse på vegne av Fremtind svarer rundt 1,5 millioner nordmenn at de har vurdert, eller vurderer å reise mindre fremover, som følge av stram økonomi, sier Anette Grønby Rein, som er kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet  Fremtind, i en pressemelding.

– Resultatet gjenspeiler trolig det presset som mange nordmenn opplever på økonomien. Kanskje ble også årets sommerferie dyrere enn ventet, med en rekordsvak krone.

Før sommeren var det flere kunder som tok kontakt med forsikringsselskapene fordi de ønsket å avbestille ferien sin.

Strammer inn

Mange av Fremtids kunder fikk med andre ord kalde reiseføtter før sommeren, og da var hovedårsaken en kombinasjon av svak krone, prisøkninger og bekymring for egen økonomi. 

– Men vi vet også at det var mye aktivitet og reisevirksomhet i ferien. Basert på undersøkelsen kan vi vente at flere nordmenn vil stramme inn på reiser fremover, forteller Grønby Rein.

For øvrig er det flest i aldersgruppen mellom 35 og 44 som vurderer å spare inn på reisebudsjettet – der er det hele 46 prosent som oppgir dette.

Det er færrest blant den eldste aldersgruppen (over 65 år) som vurderer å reise mindre. Der er det 27 prosent som oppgir dette. ©