Med disse lettelsene blir det mye lettere å krysse grensen, spesielt for dem som bor i grenseområdene, samt for folk som har hytter og torp på svenskesiden og de som jobber på en side av grensen og bor på den andre.

Gammel grense

På Kornsjø helt i sørøst ble grenseåpningen markert med at beboere på svensk og norsk side møttes midt på brua for å feire at et halvannet års ufrivillig atskillelse endelig er over, skriver Halden Arbeiderblad.

Rundt 50 personer hadde møtt fram med svenske og norske flagg, på begge sider av grensen.

– Det har vært helt ubegripelig. Det er en tilstand vi aldri hadde trodd vi skulle få oppleve. Så nå skal vi bare feire, sier Lise Berit Grønberg, formann for Kornsjø velforening og initiativtaker til gjenåpningsfesten.

Grensen mellom Norge og Sverige er den lengste og eldste mellom to land i Europa, og har stått uendret helt siden den ble tegnet opp i årene før traktaten ble inngått, i 1751, skriver VG.

Det er likevel fortsatt ikke helt fritt fram. Politiet skal nå kun ta stikk-kontroller. Det er likevel fortsatt økt beredskap, og innreiserestriksjonene fjernes litt etter litt.

Fortsatt ansvarlig

EØS-borgere, personer fra andre land som er bosatt i EØS-området og folk som bor i Storbritannia og Sveits, kan reise inn i Norge.

Innreiserestriksjoner gjelder fortsatt for folk som bor i alle andre land, men med mange unntak, blant annet for fullvaksinerte, utenlandsstudenter og familiebesøk.

Fagansvarlig for trafikk og sjøtjeneste i Øst politidistrikt Truls-André Hjortnæs råder alle reisende til å gjøre seg kjent med reglene og laste ned appen «Reiseklar».

– Folk har fortsatt et ansvar for å være forsiktige, prøve å holde seg smittefrie, ikke ta med smitte hjem og passe på å gjøre seg kjent med de reglene som gjelder for innreise, sier han til NRK.

Reisende med testplikt skal teste seg på grensa der det finnes teststasjon. Det gjelder alle flyplasser med utenrikstrafikk og over Svinesund og Storskog.

De som kommer til en grenseovergang uten teststasjon, og som har testplikt, må komme seg til Svinesund eller en annen offentlig teststasjon senest innen et døgn.

De siste barrierer 

I Halden ble de fysiske sperringene fjernet alt før helgen, men overgangen har vært formelt stengt helt til onsdag.

Av kommunens til sammen fire grenseoverganger, var to fysisk sperret. Kornsjø har vært stengt, men ikke fysisk, mens overgangen på Svinesund har vært åpen med streng coronakontroll.

Ifølge VG opererer Kartverket med mellom 64 og 69 allmenne grenseoverganger mellom Norge og Sverige, det vil si der det er allment farbar vei.

Fotograf Adrian Øhrn Johansen har dokumentert de aller fleste under pandemien og forteller at det ikke bare er grensehandel og pendling som er avhengig av veiene.

– Jeg så folk overlevere husdyr på Svinesund-grensen. Jeg husker kvinnen som sto og ventet på ektemannen hun var karantene atskilt fra på grensestreken i Halden, og familien i Aremark som feiret bursdag ved å møtes på hver sin side av grensen og skyve gaver og plastkrus med drikke over «kjølen», som svenskegrensa kalles, forteller han til avisa.

Reisene hans ble gjort før Sverige åpnet grensene til Norge igjen 31. mai. Nå fjernes altså enda flere fysiske og usynlige barrierer, og nabofolket kan besøke hverandre som før. ©