Organisasjonen som styrer FNs verdensarvliste har gitt britiske myndigheter beskjed om at Stonehenge vil bli klassifisert som «truet verdensarv» dersom en planlagt veitunnel blir bygget. Det skriver The Guardian.

Myndighetene har godkjent byggingen av en 3,5 kilometer veitunnel under Stonehenge, verdens kanskje mest kjente forhistoriske monument.

Den firefelts veien er ment å gi bedre trafikkflyt på en sterkt trafikkert strekning.

Gjorde nye funn i 2010

Byggevedtaket har ført til sterke reaksjoner blant miljøvernere og arkeologer. De frykter blant annet at den nye tunnelen vil ødelegge kulturminner som ennå ikke er oppdaget.

Stonehenge ligger i et område som er rikt på forhistoriske minner. Så sent som i 2010 ble en ny «henge» – en tømmersirkel – funnet rundt 900 meter fra selve Stonehenge.

En av dem som har reagert er den selvutnevnte sjeftrollmannen – «archdruid» – av Stonehenge og Britannia, Rollo Maughfling.

– Det er en stor skam. Det er klart at det mange viktige funn om prehistoriske mennesker som nå vil bli satt i fare, sier Rollo Maughfling til The Guardian.

Varslene rundt Stonehenge kommer bare få dager etter at Liverpools historiske havneområde mistet plassen på Unescos verdensarvliste.

Unesco mener at omfattende bygging, blant annet den nye fotballstadionet til klubben Everton, har påført området tap som ikke kan rettes opp, ifølge The Guardian.

Flere truet

Liverpool fikk statusen i 2004 på grunn av hvordan området langs elven viste fram Storbritannias historie som handelsnasjon.

Byen er det tredje stedet de siste 50 årene som har mistet Unesco-status. Tidligere er et viltreservat i Oman og kulturlandskapet Dresden Elbedalen i Tyskland fjernet fra verdensarvlisten.

Etter at Liverpool mistet plassen, har Storbritannia nå 31 steder på verdensarvlisten.

Verneorganisasjoner sier at flere av stedene kan komme til å bli klassifisert som truet. De anklager britiske myndigheter for å gjøre for lite å for å verne områdene rundt de historiske stedene.

Blant stedene som kan være i fare er Tower of London, Old Town og New Town i Edinburgh og gruveområdene i Cornwall.

Grunnen er at myndighetene tillater ny utbygging i nærheten av de verneverdige stedene.

Totalt er 1120 steder registrert på verdensarvlisten. Sju av dem (og deler av en åttende) ligger i Norge. ©