Bare ved to tidligere år har  Statistisk sentralbyrå (SSB) registrert flere norske overnattinger i juni.

Svar norsk fall

Tall fra overnattingsstatistikken viser at det var om lag 2,8 millioner overnattinger ved kommersielle overnattingsvirksomheter i juni i år. Det er en økning på 18 prosent sammenlignet med juni i fjor.

Juni var i år fortsatt preget av få utenlandske overnattinger, selv om det var flere lettelser i reiserestriksjoner. Samlet sett viste overnattinger for juni i år målt mot juni 2019 en nedgang på 35 prosent.

Utenlandske overnattinger falt med hele 91 prosent, mens norske overnattinger falt kun med 3,4 prosent sammenlignet med rekordåret 2019.

Camping i skuddet

For andre gang siden SSB startet med å registrere overnattinger på campingplasser i 1968, var det flere enn en million norske overnattinger i juni.

Mange nordmenn benyttet campingplasser i fjor også, men i år var det over 100 000 flere overnattinger. Innlandet, Agder og Nordland hadde alle en betydelig økning i overnattinger og bidro mest til økningen.

En nedgang i Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag dempet oppgangen.

Hotell-økning

Det var om lag 1,2 millioner overnattinger ved norske hoteller i juni, en økning på rundt 19 prosent fra juni i fjor. Selv om det var en økning på over 200 000 overnattinger sammenlignet med juni i fjor, var det likevel under halvparten av overnattingene det vanligvis er i juni.

Sammenlignet med juni i fjor var det og en oppgang i alle fylker. Særlig Innlandet, Oslo og Nordland skilte seg ut med den største økningen i antall overnattinger.

Sammenlignet med to år tilbake er sju av ti overnattinger blitt borte i Oslo og på Svalbard, som sammen med Viken og Vestland mistet mer enn halvparten av overnattingene de hadde for to år siden.

I den andre enden av skalaen hadde Agder, Nordland, Vestfold og Telemark en mindre nedgang, med henholdsvis 5, 14 og 15 prosent færre overnattinger. ©