Dette inkluderer de fleste typer, fra hoteller til leilighetshoteller, camping- og bobilplasser.

Hotellene har syv dager på å iverksette disse kravene, talt fra torsdag 19. mars. Unntaket for regelen er de overnattingsstedene som allerede hadde gjester på langtidsferie da loven ble vedtatt.  Dette betinger derimot at nevnte overnattingssteder både har plass og infrastruktur til å opprettholde et tilbud ovenfor sine gjester.

“…har også bedt om bistand fra Kina.”

Antall døde som følge av koronaviruset i Spania hadde per 20. mars passert tusen, etter 235 dødsfall det siste døgnet. Antall bekreftede smittede er nå 19.980, og dette tallet har siden torsdag økt med 2.833.

Koronaviruset har spredt seg raskt i Spania, og myndighetene har innført svært strenge tiltak for å få kontroll over situasjonen. Portforbud er innført, og militæret er satt inn for å passe på at folk holder seg innendørs. Skoler, universiteter, offentlige institusjoner og de fleste butikker er stengt.

Den spanske regjeringen har også bedt om bistand fra Kina, som har sendt medisinsk utstyr til Spania. BM