Gjennom pandemien har SAS, Norwegian og Widerøe mottatt mer enn seks milliarder kroner i statlig støtte. Nå advarer tilsynet advarer også mot ny krisestøtte til etablerte aktører.

Vær varsom

Onsdag var det høringsfrist for regjeringens arbeid med ny luftfartsstrategi, som etter planen skal legges fram for Stortinget kommende vår.

Det er i den anledning tilsynet har overlevert regjeringen et brev der det advares mot at statlig hjelp kan føre til at nye aktører ikke tør å etablere seg. Det meldte NRK onsdag morgen.

– Det som er avgjørende, er at nye selskaper som etablerer seg, får mulighet til å konkurrere på like vilkår som de etablerte selskapene. Det innebærer at myndighetene må være varsomme med å gi økonomisk støtte til de etablerte aktørene, sier seniorrådgiver Elisabeth Steckmest i Konkurransetilsynet til kanalen.

Kan spare penger 

Hun mener det er en fare for prisøkning dersom markedet beveger seg fra konkurranse til monopol.

Tilsynet oppgir i en pressemelding at dersom nedgangen i antall flypassasjerer fortsetter etter pandemien, så øker risikoen for «monopolruter» – FOT-ruter – der bare én aktør flyr. Tilsynet mener det kan bli dramatisk for passasjerene, med økte billettpriser og dårlig tilbud.

FOT-ruter delfinansieres av staten og utsettes for anbudskonkurranse. For å få flere selskaper til å legge inn anbud ønsker Konkurransetilsynet blant annet å forlenge rullebaner på mindre flyplasser.

– Forlengelse av rullebanene vil gjøre det mulig å benytte flere flytyper slik at flere selskaper kan bli med i anbudskonkurransene. Dette kan være kostbart på kort sikt. Men økt konkurranse kan bidra til å holde nede billettprisene, samtidig som det offentlige kan spare store summer, sier seniorrådgiver Line Halvorsen Hamre i Konkurransetilsynet.