Antallet utgjør 17 prosent av alle slike saker om naturalisering i hele EU. Flertallet av de som ble innvilget statsborgerskap var fra Marokko.

Mange fra Ukraina

Etter Spania på «førsteplass» fulgte Frankrike, som «naturaliserte» 130 400, som er 16 prosent av totalen i EU. Tyskland var på tredje med 130 000 (16 prosent), Italia med 121 500 (15 prosent) og Sverige med 89 400 (11 prosent).

Folkegruppen utenfra som oppnådde flest EU-borgerskap var marokkanere med totalt 86 100 i hele EU. 48,8 prosent av disse fikk spansk statsborgerskap.

Bak marokkanerne fulgte syrere, med 83 500 mennesker – hvorav 70 prosent fikk svensk eller nederlandsk statsborgerskap, og albanere med 32 300, hvorav 70 prosent ble italienske statsborgere.

Rumenere kom på fjerdeplass med 28 600 mennesker, deretter ukrainerne, som har opplevd stor utvandring på grunn av krigen med Russland. 18 200 har fått statsborgerskap i andre land, hovedsakelig i Polen og Italia.

Elektro og gass

Totalt 827 000 personer skaffet seg statsborgerskap i et av EU-medlemsstatene der de bodde i hele 2021, noe som representerte en økning på 14 prosent (+ 98 300) sammenlignet med 2020, ifølge de siste dataene tilgjengelig fra EU-parallellen til SSB Eurostat.

Det høyeste antallet sysselsatte fra andre land kom fra Romania (330 857), Marokko (305 428), Italia (158 635), Colombia (127 891) og Venezuela (125 201).

Næringene som fikk flest utenlandske sysselsatte i 2022, var innenfor elektrisitet og gass (+26,8 prosent), deretter IT og kommunikasjon (+25 prosent), vitenskap og forskning (+17,2 prosent), kunst og underholdning (+16,3 prosent) og – kanskje overraskende lavt – hotell og resturantbransjen  (+15,2 prosent).

Som ikke-EU-land er ikke Norge å finne på denne statistikken. ©