Finnmark og Troms er ikke ukjent med besøk fra Finland. I flere hundre år har finnene søkt seg ut til kysten. I Finnmark er hele samfunn bygd opp av kvener – nordmenn av nordfinsk avstamming.

For de fleste var det armod som gjorde at de søkte seg ut til kysten og fiskeriene der.

«Den finske riviera» nord i Bottenvika var lenge et yndet reisemål sommerstid for tusenvis av nordlendinger.

I disse dager er det på mange måter omvendt – det er finnene som langt på vei har kommet oss til unnsetning. Corona-pandemien kunne fått til dels dramatiske konsekvenser for nordnorsk reiseliv, om ikke finnene hadde trått til og kommet hit på ferie.

For norsk reiseliv totalt sett ble sommersesongen langt bedre enn forventet. I følge data fra Statistisk sentralbyrå var det 6,4 millioner overnattinger i Norge i juli. Det er bare tre prosent mindre enn i 2019. De fleste av turistene var norske, men også tyskere, dansker og finner kom i et betydelig antall, opplyser SSB.

Nord i landet sto finnene for en stor andel av besøket. Langs veiene i Lofoten og kystområdene rundt Tromsø var det til tider flere finske biler og campingvogner enn norske.

Og på lokale hoteller og campingplasser kunne man høre finske stemmer nesten overalt, ifølge reiselivsnæringen selv.

Særlig Senja er en populær destinasjon blant finnene. Norges fjerde største øy ligger i kort avstand fra den finske grensen, og bare noen få timers kjøretur fra større nordfinske byer.

Økningen i antall finske turister bekreftes blant annet av Sten Hansson i Visit Hammerfest.

– Alle medlemsbedriftene rapporterer om en stor økning i antallet besøkende fra nabolandet i sørøst, sier han til Aftenposten.

Mens grensen mellom Norge og Sverige har vært stengt gjennom sommeren har den norsk-finske grensen mot Troms og Finnmark vært åpen. Med store reisebegrensninger over det meste av Europa har både nordmenn og finner tilbrakt sommerferien enten hjemme eller i nærheten, som i Nord-Norge. Finland er heller ikke noe ukjent ferieland for nordmenn. «Den finske riviera» nord i Bottenvika var lenge – og er det i noe grad fortsatt – et yndet reisemål sommerstid for tusenvis av nordlendinger.

Den kommende vinteren kan imidlertid bli langt tøffere for nordnorsk reiseliv. De siste årene har nordlysturismen eksplodert, og da særlig i det asiatiske markedet. De kommer neppe denne vinteren, og det gjør trolig heller ikke finnene.

De har mer enn nok vinter og nordlys å ta av selv. ©