Tidligere ble refusjon for billetter kjøpt gjennom reiseselskap ordnet automatisk, men da Corona-pandemien inntraff gikk flere selskaper over til å behandle disse kravene manuelt, skriver Dagens Næringsliv, som først omtalte saken.

41 000 krav

Organisasjonen Virke reiseliv mener det er bevisst.

– Vi kan ikke se noen annen grunn til det enn at man ønsker å sikre egen likviditet og holde på pengene lenger, sier leder Astrid Bergmål til NRK.

En forordning fra EU sier at refusjon av kansellerte flybilletter skal være utført innen sju dager for alle flyselskap. Men Norwegian og SAS er ikke i nærheten av å nå denne fristen.

Flyselskapene svarer overfor NTB at kundene skal få pengene de har krav på, men at det er en ekstraordinær situasjon som gjør at det tar lenger tid enn vanlig.

SAS skriver i en epost at manuell håndtering sikrer bedre kontroll og forhindrer feilutbetalinger. De ikke har tatt noen avgjørelse på når de skal gå tilbake til det automatiserte systemet.

Norwegian opplyser at de har 41 000 utestående krav fra norske reisebyråer.

Bortforklaring

– Vi har stor forståelse for at mange er frustrerte, men kan love at alle som har rett på refusjon vil få det, skriver pressetalsmann Anders Fagernæs.

Han viser til at flyselskapet stengte muligheten for å gjennomføre refusjonskrav direkte for å sikre at tilbakebetaling skjer i henhold til billettbetingelsene.

Svaret fra flyselskapene møter lite gehør hos Virke.

– Det fremstår bare som en bortforklaring. Det er jo ingen grunn til at systemer som vanligvis fungerer godt nok ikke skulle gjøre det nå selv om mengden går opp, sier Bergmål til NRK.

Direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet sier at kundene nærmest blir tvunget til å gi store lån til flyselskapene. Hun mener Luftfartstilsynet og Forbrukertilsynet må sanksjonere åpenbare lovbrudd med bøter.

Forbrukerrådet og Virke har tatt saken opp med samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). ©