Antall bestillinger peker med andre ord mot en europeisk reisesommer som blir enda travlere enn i 2022. Samtidig understreker IATA er det er noen sider ved trafikkflyten som er viktig å huske på, og som kan få innvirkning på reisevirksomheten.

Sterk økning

IATAs baserer opplysningene sine på en analyse av foreløpige bookingdata fra mai til september.

Organisasjonen sier at antall bestillinger for perioden totalt sett er 35 prosent høyere enn tilfellet var i 2022. Et isolert blikk mot Europa avslører at økningen her ser ut til å være betydelig høyere sammenlignet med fjoråret.

Ifølge IATA forventes det en vekst på 40 prosent i Europa, kun overgått av Asia-Stillehavsregionen med 135 prosent og Midtøsten med 43 prosent. Afrika ventes å ligge 36,4 prosent over nivået fra i fjor, mens tallene peker mot en vekst på henholdsvis 21,4 prosent og 14,1 prosent i Latin- og Nord-Amerika.

Vil unngå 2022

Direktør for drift og sikkerhet i IATA Nick Careen påpeker samtidig at man i Europa bør holde øye med utviklingen av streiker blant for eksempel flygeledere og flyplassansatte, da det har vært en pågående utfordring på starten av året.

– Regjeringene bør ha beredskapsplaner på plass slik at viktige funksjoner som flykontroll kan opprettholdes på et minimumsnivå og ikke forstyrrer reisendes ferier, eller setter reiselivsansattes levebrød i fare, sier Careen.

IATA mener også at tilstrekkelig bemanning og samarbeid på tvers av faggrupper vil spille en nøkkelrolle i høysesongen, da det er svært viktig at kapasiteten håndteres som planlagt slik at man ikke ender opp med mange kansellerte og forsinkede flygninger som i 2022.

Forventer god opplevelse

I tillegg til analysen av bestillinger har bransjeorganisasjonen gjennomført en undersøkelse blant 4700 reisende fra 11 ulike land. De har fått en rekke spørsmål som har dreid seg om deres forventninger til sommeren som kommer.

79 prosent av de spurte svarte at de planlegger en reise mellom juni og august, mens 85 prosent sier det ikke vil være en overraskelse for dem om det blir forstyrrelser i flytrafikken. 80 prosent svarer imidlertid at de forventer en god opplevelse, der utfordringene som oppsto i kjølvannet av covid-19-pandemien er ivaretatt, og dette er en forpliktelse, mener Nick Careen.

Må levere

Ifølge IATAs Careen er det store forventninger til årets høysesong på den nordlige halvkule. For mange passasjerer vil i år være første gang de reiser etter pandemien. 

– En viss mengde forstyrrelser er å forvente, men det er en klar forventning om at utfordringene som rammet en rekke store flyplasser i 2022 nå er løst, sier Careen.

– For å møte den høye etterspørselen har flyselskapene planlagt sine trafikkprogrammer basert på kapasiteten som flyplasser, sikkerhetspersonell, bakketjenester og lufttrafikk-tjenestene har vurdert vil være mulig, så i løpet av de neste månedene er det opp til hele industrien for å levere den spådommen, understreker IATAs mann. ©