Det skjer etter at trallene ble fjernet som et sparetiltak.

– Mange reisende savnet bagasjetrallene på ankomst innland og meldte fra til oss om dette. Vi har i god dialog med vår samarbeidspartner av tralletjenester gjort en justering i avtalen vår, sier fungerende lufthavndirektør Dorothy Billett til DinSide.

Avinor opplyser at de fra 1. til 12. oktober fikk i underkant av 150 skriftlige klager, samt mulige tilbakemeldinger på beslutningen om å kutte i tralletilbudet. Årsaken til kuttet er at Avinor står i en krevende økonomisk situasjon. Onsdag 18. skal de være på plass igjen.

– Selv om de aller, aller fleste klarer seg godt uten bagasjetralle på de områdene det er snakk om, er ulempen stor for de som har behov for en tralle, sier Billett. ©