I smitte-veilederen for luftfart har det siden 28. april vært et krav om et tomt sete mellom flypassasjerer som ikke tilhører samme husstand.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) påpeker at Norge var tidlig ute med en veileder for smittevern i luftfarten og sier til NRK at han mener dette var viktig for at det skal være trygt å fly.

På kort sikt er dette en katastrofe.

– I sommer skal mange feriere i eget land, og da trenger vi et godt og trygt flytilbud. Helsemyndighetene, som sitter på fagkompetansen, ser nå på veilederen og vurderer en harmonisering med (det europeiske luftfarts-tilsynet) EASA. Tiltak som følge av en eventuell harmonisering vil vi i så fall komme tilbake til, sier han.

Nylig kom FNs luftfartsorganisasjon ICAO med sine retningslinjer for å begrense smittespredning om bord på fly. Tomme midtseter er ikke en del av anbefalingen deres. Luftfartsekspert og førsteamanuensis Espen Andersen ved Handelshøyskolen BI frykter for flyselskapene om den særnorske midtseteblokkeringen fortsetter.

– Når de klager sin nød og sier at det ikke er mulig å drive kommersiell flytrafikk har de 100 prosent rett. Det er ikke noe sutring, det er sånn det er. På kort sikt er dette en katastrofe, mener han. ©