Nye data fra ferieøyene Rhodos, Mytilini, Trizinia, Chania og Syros viser et oppsving i smittetallene, selv om de også viser at tallene samlet sett foreløpig er «på et godt nivå».

Økning i Chania

– De lokale epidemiologiske dataene viser enten en liten eller en stor økning av virusbelastningen, snarere enn en reduksjon, sier den greske ansvarlige minister på området, Nikos Hardalias, til lokale medier.

De siste dagene har i følge ministeren antallet aktive saker i Rhodos kommune økt med 43 prosent, i Mytilini kommune med 36 prosent og i den regionale enheten Syros med 50 prosent.

Viseministeren henviste også til en økning av virusbelastningen i Trizinia kommune, mens det i Chania kommune har økt fra 169 til 213 aktive tilfeller.

Foreløpig er økningen fra lave tall, og håpet er nå at det er midlertidig. Grekerne er svært godt i gang med sitt vaksinasjonsprogram. Turistsesongen har åpnet, og et betydelig smitte-oppsving kan skape utfordringer i den videre gjenåpningen.

Flere tiltak 

– Vi appellerer til innbyggerne i Rhodos, Mytilene, Trizinia, Chania og Syros, om å være ekstremt forsiktige og konsekvente med helsetiltak og protokoller for å forhindre ytterligere spredning av viruset, sier Hardalias, som understreker at pandemien ikke er over.

– Enhver forbedring av de samlede epidemiologiske dataene er oppnådd takket være landets vaksinasjons-program og god overholdelse av sikkerhetstiltak, og dette må fortsette, sa han.

Den greske regjeringen kan komme til å innføre nødrestriksjoner om det i enkelte områder blir en betydelig smitteøkning. Tiltakene vil omfatte utvidelse av portforbudet, ytterligere restriksjoner på restauranter og kafeer og suspensjon av utendørs markeder og live-arrangementer. ©