EU-kommisjonens beslutning var enstemming

Fortsatte diskusjoner

– I dag er et historisk øyeblikk for Bulgaria og Romania. Og en svært stolt dag for bulgarske og rumenske borgere, sier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i en offisiell uttalelse.

Tidligere i uken opplyste regjeringene i Romania og Bulgaria at de er blitt enig med Østerrike om en delvis Schengen-tilslutning. 

Østerrike, som har motsatt seg å utvide den passfrie Schengen-sonen, ville ikke bekrefte avtalen, men påpekte at forhandlingene fortsatt pågår.

EU-kommisjonen sier at diskusjonene om også å oppheve kontrollen på landegrensene til Romania og Bulgaria, vil fortsette i 2024.

Omfattende samarbeid

Opptaket av de to landene i Schengen vil styrke reisevirksomheten, handel og turisme og ytterligere styrke det indre markedet, mener Kommisjonen.

Schengen-avtalen er en avtale mellom 27 europeiske land. Den går ut på at grensekontrollen mellom landene er avskaffet, samtidig som de har et omfattende politisamarbeid.

LES MER: Den ukjente spa-byen!

Norges tilknytning til Schengen-samarbeidet ble signert i 1999, og Norge ble operativt integrert i Schengen i 2001.

Østerrike satte som betingelse til en Schengen-utvidelse at Romania og Bulgaria styrker EUs yttergrense. 

Grundig gransking

Østerrike åpnet imidlertid for å slippe de to landene inn i etapper etter at de ble enige om strengere sikkerhetstiltak på grensene og fikk støtte fra andre EU-land.

Romania har sagt de mener Østerrikes opposisjon var uberettiget, med henvisning til tall fra EUs grensebyrå Frontex. De viser at ulovlig grensekrysninger til Europa hovedsakelig skjer i Vest-Balkan, ikke Romania.

Ulovlig våpenhandel og narkotika- og menneskesmugling går ofte via ruter i Romania og Bulgaria. EU-kommisjonen sier imidlertid at en grundig granskning viser at landene oppfyller Schengen-kravene. ©