Verdens reisebransje vil trolig tape mer enn 30 billioner kroner som følge av Corona-virusets herjinger.  Ringvirkningene er enorme.

Optimisme

Flybransjen er en helt sentral hjørnestein i internasjonalt reiseliv. Den alene vil bruke to eller tre år på å komme seg. Dette faktum kommer til å prege alle nivåer i bransjen – fra de største destinasjons-selskapene og nettbyråene, til individuelle turoperatører og deres lokale støttespillere.

«Vi leter etter distraksjoner i hverdagen, og da er reise en nærliggende løsning – selv om den bare går til spa-hotellet over fjorden.»

Gradvis blir det bedre. For selv om det globale Covid-19-landskapet fremdeles er svært uklart forblir folk optimistiske når det gjelder reise. En undersøkelse i regi av betalings-selskapet Flywire underbygger dette:

  • 78 prosent av de spurte planlegger å reise igjen når det lettes på begrensningene.
  • Én av fem reisende planlegger å bruke mer penger på reise etter lockdown.

Det kan bety en plutselig økning i etterspørselen i kjølvannet av Corona. Her er det flere utfordringer for aktørene i reiselivet. De må være enda mer tilgjengelige og bedre tilpasset post-Corona-tiden.

* Betalingssystemer, nettsteder og bestillings-plattformer må kunne takle økt etterspørsel

* Betydelig større fleksibilitet blir nødvendig for at de reisende skal føle seg komfortable ved å booke i en tid med usikkerhet.

* Kundelojalitet må prioriteres.

* Ni av ti forbrukere mener reiselivet bør være mer fleksibelt når det gjelder kanselleringer og ombookinger.

Lise for sjelen

Til tross for at Corona-pandemien kastet alt omkull for reiseoperatørene viser en britisk undersøkelse at fire av fem faktisk er fornøyd med det arbeidet som er gjort for å hjelpe kundene. Syv av ti briter måtte avlyse eller endre sine reiseplaner på grunn av pandemien, noe som ikke bare betydde enorme økonomiske tap, men et logistisk mareritt for alle involverte.

Trolig handler det relativt gode forholdet om at både kunde og tilbyder er «i samme båt»

Samtidig ønsker de reisende trygghet, både helsemessig og pengemessig, og reiseleverandørens evne til å vise empati og fleksibilitet vil utvilsomt ha enorm betydning for hvor kundene velger å gå.

Et godt sikkerhetsnett knyttet til en reisebestilling, i en tid der mange føler til dels stor utrygghet for pengene de legger inn, vil utvilsomt styrke responsen

* Gode ombookings-alternativer

* Enkle rutiner for endring

* Gode avdragsbetingelser

* God service både i bestillings- og ombookings-fasen

På kort sikt vil reisemønsteret endre seg. Vi kommer til å gjøre kortere reiser. I Flywire-undersøkelsen sier nesten halvparten av de spurte at de kommer til å reise i eget land (Storbritannia), noe vi allerede ser gjelder for Norge. Vi kommer til å være forsiktige, noe som bør være et viktig signal for reisebransjen.

I den samme undersøkelsen vises det til at vi som reisende vil bruke mer penger på tur, noe som kan bety at luksus blir viktigere fremover enn det har vært til nå.

I tillegg er det å reise «en lise for sjelen», ikke minst når man står midt i en pandemi. Vi leter etter distraksjoner i hverdagen, og da er reise en nærliggende løsning – selv om den bare går til spa-hotellet over fjorden. I den britiske undersøkelsen sier en tredel at de føler seg trist eller deprimert, og en fjerdedel rastløse og engstelige når de ikke kan reise.

Å ikke kunne reise har en negativ innvirkning på mental helse, rett og slett.

Krever enklere betaling

Det betyr at selv om vi ikke kan reise akkurat nå bør reiseselskapene posisjonere seg for hva som kommer etter Corona. De må være forberedt på å kunne tilby mer enn «feriepakker».

De må kunne tilby noe

* Uforglemmelig

* Kreativt

* Flukt fra hverdagen

Viktigst av alt er fleksibilitet og enkelhet. Dette knytter seg hovedsakelig til bestilling og betaling. Disse to områdene blir helt avgjørende for oss reisende når vi bestiller turer i fremtiden, både av hensyn til usikkerheten som fortsatt vil råde, men også selve opplevelsen. Det første «hinderet» må være svært overkommelig, fordi tilliten etter Corona fortsatt vil være lav.

Dette støttes opp av forskning. Betalings-opplevelsen kan i betydelig grad endre vår forbrukeratferd. 79 prosent av forbrukerne i en undersøkelse sier at betalingen er en viktig del den den totale reiseopplevelsen, og at en ukomplisert betalings-opplevelse faktisk påvirker valget av reiseleverandør for 59 prosent av oss.

Corona-pandemien vil med andre ord i enda sterkere grad påvirke våre reisevalg og -vaner. Vi ønsker ikke den samme opplevelsen i reiseplanleggingen og bestillingen som var, men forventer økt fleksibilitet, forståelse og forsikring fra reiseselskapene.

Disse selskapene må også erkjenne at atferd, ikke bare tilgjengelige destinasjoner, også har endret seg. Det handler om å få oss som kunder til å føle oss verdsatt, gi fleksibilitet og ikke minst støtte når de endelig opplever at vi ønsker oss bort fra hverdagen og bli med dem tur. ©