Folkehelseinstituttet understreker at situasjonen generelt fortsatt er ustabil i en rekke land, også i Norge, selv om vi langt på vei har kontroll på situasjonen.

Norske myndigheter utreder nå hvordan et vaksinepass kan brukes. En avgjørelser kan komme snart. Flere land har enten tatt vaksinepass i bruk eller sier de ønsker å gjøre det.

– Mitt råd, selv om det vil bli mulig å reise en del steder – og selv om en er vaksinert, ha en plan B for å feriere i Norge, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Fortsatt gjelder regelen om karantene i ti dager når e kommer til Norge, selv om enkelte land er åpner for innreise. Kun Færøyene, Grønland og noen områder i Finland er unntatt fra dette.

Helsedirektoratet advarer at nye mutasjoner kan få konsekvenser for vaksineeffekten.

– Det følges veldig nøye opp, og hittil har vi ikke fått noen store utbrudd av andre varianter enn den britiske, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK

Etter at UD i fjor delte verden inn i gule, grønne og røde land ut fra smitten i landet er fargekartet redusert til to – gult og rødt. Alle unødvendige reiser frarådes. FHIs smittekart har hittil i år vært helt rødt på kontinentale Europa. 

Kravet er nå færre enn 25 smittede per 100 000 innbyggere de siste to ukene og mindre enn 4 prosent positive coronaprøver i snitt per uke, siste to uker.

Status på våre mest populære ferieland
Spania

I et normalår reiser nordmenn mer enn én million ganger i året til landet vårt størst ferieland. Per nå er det ikke karantenekrav ved ankomst til Spania, men alle reisende som ankommer Spania fra land med høy smitte må fremvise gyldig dokumentasjon på negativ covid-19-test.

Reisebransjen håper myndighetene kan gjøre forskjell på regioner med lite smitte, og ikke bare regne landet som helhet.

Hellas

Hellas har presset på for at vaksinepass blir tatt i bruk slik at innreisende skal slippe karantene. Dette gjelder turister fra flere land allerede denne uken.

– Det blir en prøveåpning. Dette innebærer at besøkende kan komme enten med vaksinesertifikat eller test-bevis, sier myndighetenes talsperson Aristotelia Peloni.

Regjeringen håper å åpne turistsesongen offisielt i midten av mai. Hellas har 387 smittede per 100 000 i uke 13 og 14, ifølge ECDC.

Tyrkia

Smitten er altså svært høy i landet som nordmenn vanligvis foretar over hunder tusen feriereiser til årlig. Alle reisende til Tyrkia må vise negativ covid-19 PCR-test utført 72 timer i forkant av innreise til Tyrkia, samt fylle ut et skjema, ifølge UD.

Tyrkia har 889 smittede per 100 000 i uke 13 og 14.

Italia

Italia var en av de første til å åpne igjen i juni i fjor etter å ha blitt rammet først og hardest i Europa. Reglene nå er at fem dagers karantene er obligatorisk frem til 30. april. Italia hadde 399 smittede per 100 000 i uke 13 og 14.

Frankrike

Reisende som kommer fra EU-land kan reise dit – forutsatt en negativ covid-19-test innen 72 timer etter avgang og en erklæring som indikerer at du ikke har noen Covid-symptomer,.

Frankrike hadde 762 smittede per 100 000 i uke 13 og 14.

Tyskland

Tyskland har ifølge UD opphevet de korona-betingete grensekontrollene og kravet om kritisk innreisegrunn for reiser fra Norge. Fra og med 30. mars 2021 må reisende med fly før avreise kunne dokumentere negativ covid-19-test overfor flyselskapet. 

Tyskland hadde 276 smittede per 100 000 i uke 13 og 14.

Sverige

Dette er ferielandet flest nordmenn reiser til, såvidt foran Spania. Sverige hadde 770 smittede per 100 000 i uke 13 og 14, og nordmenn må vise frem et gyldig sertifikat med negativ covid-19-test for å få reise inn i Sverige. Landet anbefaler også karantene i syv dager og to nye tester etter at du ankommer.

Danmark

I 2018  reiste nordmenn 642 000 ganger til Danmark, der det var 165 smittede per 100 000 i uke 13 og 14. Nylig ble det flertall i det danske Folketinget for en gjenåpningsplan i fire trinn. I fase én som starter denne uken åpnes det for innreise fra gule land, i fase to droppes test og isolasjon for de vaksinerte, i fase tre tolereres høyere smittenivåer når man reiser til og fra, og i fase fire åpnes det for coronapass.

Det forventes at EUs coronapass er på plass innen 26. juni. Det kan inkludere bevis for vaksine, negativ koronatest eller gjennomgått sykdom.

Danmark bruker fargekoder på land. Kriteriene for de ulike fargekodene endres i løpet av de fire fasene. En av grunnene er at flere blir vaksinert, og at man dermed kan tåle en noe høyere risiko.

Per i dag brukes gult og oransje nivå på land med under 20 smittede per 100 000 innbyggere per uke. Turister skal kunne reise til Danmark fra gule og oransje land i fase to, som er planlagt å starte 1. mai, men dette kan endres.

Et åpent land lukkes når det er 30 smittede per 100 000 innbyggere. I fase tre flyttes grensen til 50 og 60 smittede per 100 000 per uke for henholdsvis gule og oransje land.

Dette skal imidlertid først tre i kraft når alle borgere over 50 år er vaksinert med første dose. Det ventes å gjelde fra 14. mai.

Færøyene og Grønland

Hit kan nordmenn i dag reise uten å måtte gå i karantene når de kommer hjem. Det er krav om negativ coronatest ved innreise til Færøyene og Grønland.

Finland

I tillegg til dokumentasjon på negativt testresultat anbefales det å ta en test ved ankomst på flyplassen. Dette er et gratis tilbud. Ved innreise anbefales frivillig karantene i 14 dager.

Den anbefalte karantenen kan kortes ned ved at det legges frem to coronatester med negativt resultat. Den første testen må være tatt høyst 72 timer (tre døgn) før ankomst til Finland og vise et negativt resultat. Den andre testen kan tas tidligst 72 timer (tre døgn) etter ankomst til Finland.

Karantene anbefales frem til testresultatet fra den andre testen foreligger.

Island

Tilreisende testes ved grensen og må være på karantenehotell inntil en test nummer to også viser negativt for covid-19. Det gis fritak fra dobbel testing og tilhørende innreisekarantene for personer som fremlegger dokumentasjon på gjennomgått covid-19-sykdom eller dokumentasjon på gjennomført vaksinasjon mot covid-19.

Per i dag er alle land unntatt Grønland regnet som risikoland ved innreise til Island. Island har 23 smittede per 100 000 i uke 13 og 14, ifølge ECDC.

Flere land med vaksinepass

Romania (352 smittede per 100 000 i uke 13 og 14), Estland (770) og Polen (839) tillater at vaksinerte eller personer som har hatt covid-19 slipper hurtigtest og karantene. Praksisen kan variere fra land til land.
Kilder: FHI, Helsedirektoratet, SSB, NRK, ECDC