Kjøredata fra 360 millioner kjørte kilometer de siste tre årene gir hint om når det er best å kjøre om sommeren. Dataene kommer frem i en undersøkelse gjennomført av Respons Analyse på oppdrag for forsikringsselskapet Fremtind.

Datatene viser også at det er mulig å unngå utfordringer i trafikken om du legger opp kjøredagene smartere.

Unngå fredager

Når 1,3 millioner nordmenn skal på bilferie i juni, juli og august – som er de tre månedene i året der nordmenn kjører mest – blir det i perioder trangt på veiene. Særlig på fredager i skoleferien hoper det seg lett opp. Da begynner køkjøringen i de mest trafikkerte områdene allerede ved 12-tiden, og det roer seg ikke før etter klokka 19 på kvelden.

Lørdagene er derimot et langt bedre alternativ, viser dataene. Da er det best flyt før klokka ti og etter klokka 16. Søndager er også bra. Selv om det totalt sett er ganske mye trafikk denne ukedagen fordeler den seg jevnt ut over hele dagen.

Søndagene er for øvrig den dagen da bilene holder høyest gjennomsnittsfart. Forklaringen til det er ifølge undersøkelsen at kjøpesentre er stengt og at en stor del av trafikken er landeveiskjøring med jevnt høyere fart.

For øvrig er det generelt mindre trafikk tirsdager og onsdager.

Hit kjører vi i sommer

Og hvor skal vi i sommer? Folk fra Nord-Norge er den delen av landet som i størst grad oppgir at de skal på bilferie denne sommeren – og de fleste nordlendinger forblir i egen region.

Det er flest unge som vil ut på veiene i sommer. Hele 41 prosent i aldersgruppen 18 til 24 år oppgir at de skal på bilferie.

40 prosent av de som skal på bilferie er på vei til eller reiser på Vestlandet. De som i størst grad skal til Vestlandet er folk fra Oslo (55 prosent). De som legger bilferien til og i Nord-Norge er nordlendingene selv (87 prosent), og de får besøk av folk fra Trøndelag.

Det er flest fra Vestland fylke (41 prosent) som oppgir at bilferien går til Østlandet.

De som i størst grad skal reise på bilferie til Sørlandet er folk fra Rogaland (49 prosent). ©