Beskrivelsen av reisemålene Umag i Kroatia og Bitez i Tyrkia er utarbeidet ved hjelp av teknologien. ChatGPT har skrevet teksten, mens ansatte i reisegruppen i ettertid har tilpasset ordlyden noe.

Beskriver reisemål

Utforming av reisebeskrivelser er en av en rekke oppgaver som TUI har begynt å bruke kunstig intelligens for å løse. Mulighetene i reiselivsbransjen er ifølge turoperatøren «uendelige».

Den kunstige intelligensen ChatGPT, utviklet av selskapet OpenAI, har på kort tid oppnådd stor popularitet og gjennomslag. Det skyldes at den er svært brukervennlig. Brukerne kan enkelt lage oppgaver som den så løser via en chat-samtale.

Både privatpersoner og bedrifter har tatt teknologien i bruk, også TUI, som sier at til tross for at de i utgangspunktet var mer motvillige til å bruke ChatGPT, har den nå begynt å spille en større rolle i virksomheten.

I løpet av denne uken publiserer TUI beskrivelser av reisemålene Oia og Firostefani på Santorini i Hellas, skrevet av kunstig intelligens, og flere er på vei.

Til oppdatering

Kommunikasjonssjef Mikkel Hansen i TUI Danmark mener at teknologien er et kjærkomment verktøy, da den kan bistå ansatte som ikke nødvendigvis har omfattende detaljkunnskap om de gitte reisemålene.

Han påpeker imidlertid at det fortsatt er behov for at folk justerer teksten slik at den blir slik TUI vil ha den, men alt i alt øker ChatGPT effektiviteten.

– Vår nåværende investering i rutefly- og hotelløsninger betyr at vi legger til flere destinasjoner, hoteller og avganger enn noen gang før i produktporteføljen vår, forklarer han.

– Her er ChatGPT en god venn fordi den kan finne og formulere informasjon på sekunder som det tar lengre tid for en av våre ansatte å gjøre. Vi blir rett og slett mer effektive takket være «roboten», sier han.

TUI bruker ikke KI utelukkende til utforming av tekster. Gruppen tester for tiden også chatbotens evner til for eksempel å oppdatere gamle sider, sjekke grammatikk og gjennomføre søkeord-analyser.

Den rette balansen

Kommunikasjonssjefen mener mulighetene for å bruke kunstig intelligens til å håndtere oppgaver i reiselivsbransjen er «uendelige».

– Det er ikke vanskelig å tenke seg å bruke chatboten for å avlaste kundeservice, klager eller kundekommunikasjon på destinasjonene. Vi har mange gjester som ringer og forhører seg om våre ulike produkter. Her kan du like gjerne skrive med chatboten for å finne inspirasjon til hvor neste reise bør gå, sier Hansen, og utdyper:

– Når kunder trenger svar på en klage, kan chatboten hjelpe. Når gjester trenger å bli oppdatert om noe på destinasjonen, kan chatboten generere et svar raskt. Når vi skal lage en god overskrift for en kampanje, kan vi også be den om hjelp. Og når vi må lage et innlegg på et sosialt medium, kan vi få chatboten til det.

Samtidig understrekes det KI ikke skal utføre all kommunikasjon, men at man må finne den rette balansen etter hvert som teknologien blir mer utbredt og utvikler seg for å kunne løse mer kompliserte oppgaver.
Kilde: TUI, Standby.dk, Wikipedia