Et elektronisk dokument skal vise om en person er vaksinert, har testet negativt eller blitt frisk etter å ha vært smittet. Håpet er at medlemslandene og EU-parlamentet kan behandle forslaget raskt, slik at vaksinepasset kan tas i bruk til sommeren.

– Med dette sertifikatet sikrer vi at EU-borgere og deres familier kan reise trygt og med færrest mulig restriksjoner i sommer, sier EUs justiskommissær Didier Reynders.

Det vil være viktig for mange av landene i Sør-Europa, der turisme utgjør en stor del av økonomien.

FRI BEVEGELSE: Målet med passet er ifølge EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen å hjelpe landene å gjeninnføre fri bevegelse på en trygg, ansvarlig og tillitsbasert måte.

Skal godtas i alle land

I tillegg til at vaksinepasset skal gjelde i hele EU åpner kommisjonen for at Norge, Island, Sveits og Liechtenstein også blir med. Passet skal være gratis og skal også gis til borgere fra andre land som er bosatt i EU. Det skal også være mulig å få sertifikatet i papirformat.

– Sertifikatet skal sikre at opplysningene det inneholder anerkjennes gjensidig i alle medlemslandene. Målet er å hjelpe landene å gjeninnføre fri bevegelse på en trygg, ansvarlig og tillitsbasert måte, sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.

Det er ventet motstand fra flere medlemsland, anført av Frankrike, som frykter diskriminering av dem som fortsatt venter på å få vaksine.

Da temaet ble diskutert på et videotoppmøte forrige måned, sa Tysklands statsminister Angela Merkel at vaksinepasset bare kunne brukes for å slippe unna tiltak dersom en stor andel av befolkningen er vaksinert. Dermed vil det være begrenset hvor stor fordel det gir til dem som er vaksinert.

Reynders sier sertifikatet ikke skal diskriminere på noen som helst måte.

Kommisjonen sier det nye passet, som offisielt omtales som et «grønt digitalt sertifikat», skal godtas i alle EU-land. Det skal bidra til en koordinert lettelse i reiserestriksjonene. Alle som har lovlig opphold i EU og har det digitale sertifikatet, skal ha samme unntak fra reiserestriksjoner som innbyggerne i landet de besøker.

Virke sier ja

Dersom et land fortsatt krever karantene eller testing for dem som har vaksinepasset, må det meldes inn og begrunnes overfor kommisjonen og medlemslandene, skriver EU-kommisjonen.

STERK I TROEN: Leder i Virke Reiseliv Astrid Bergmål har tro på vaksinerpasset.

Ifølge forslaget skal EU-landene pålegges å godta alle vaksiner som er godkjent i unionen. I tillegg kan de velge å akseptere personer som har fått andre vaksiner. Flere land har for eksempel begynt å ta i bruk den russiske Sputnik V-vaksinen, selv om den ikke er godkjent i EU ennå.

Kommisjonen forsikrer at folks helseopplysninger ikke skal deles på tvers av landegrensene. Ved reiser er det selve sertifikatet som skal sjekkes. Opplysninger om testing, vaksinering og tidligere sykdom skal ikke lagres i landet man besøker, kun der vaksinepasset er utstedt.

Virke Reiseliv mener Norge må prioritere å knytte seg til EUs vaksinepass-løsning, og at dette vil være viktig for å få i gang reisevirksomheten.

Leder i Virke Reiseliv, Astrid Bergmål, mener vaksinepasset vil være svært viktig for å få i gang igjen reisevirksomheten på tvers av grensene, på en trygg og god måte.

– Vi er fornøyde med at det foreslås at også informasjon om negativ test skal med i vaksinepasset, slik at de som ennå ikke har fått vaksine når vi kommer til sommeren, eller som av ulike grunner ikke kan få vaksinen, også kan få anledning til å reise, sier Bergmål.

Hun sier de forventer at myndighetene nå sørger for en enkel løsning som gjør at informasjon om vaksine, antistoffer eller testsvar automatisk registreres i hver enkelts vaksinepass. ©