Reduksjonen skal skje på nesten alle storbyens veier. Bare på Champs-Élysées og noen andre brede gater blir det lov å kjøre fortere.

Nå krangler landets innbyggere om dette i det hele tatt vil fungere etter intensjonen. Noen kritikere sier at det vil forverre byens rushtidstrafikk og til og med kunne øke klimagassutslippene.

Mange positive

Drosjesjåfører og pendlere raser mot tiltaket. Men meningsmålinger viser at de fleste parisere støtter det og håper byen blir tryggere og at det blir mindre støy.

Tiltaket vil delvis avhenge av om sjåførene blir så lei av fartsgrensen at de velger å pendle på andre måter. For ytterligere å «avskrekke»  sjåfører fra å kjøre inn i byen reduserer også myndighetene antallet parkeringsplasser fra 140 000 til 60 000 på offentlige veier, for å gjøre dem «mer tilgjengelige for alle».

Det er også et ønske om å bedre utnytte underjordisk parkering. Noen fortau vil bli utvidet, som skal gi mer plass for fotgjengere, så vel som trær og planter. Syklistene har allerede fått en rekke nye sykkelfelter – og flere slike skal det bli.

En meningsmåling utført av de lokale myndighetene viser at  59 prosent av byens innbyggere er positiv til den nye fartsgrensen, som trådte i kraft mandag. Motstanden var betydelig høyere i områdene utenfor sentrum.

Mange plager

Byens varaordfører David Belliard, som er transportansvarlig, håper den nye fartsgrensen får flere til å slutte å kjøre inne i byen og i stedet sykle, gå eller bruke offentlige transportmidler.

Endringen i hastigheten vil ifølge en studie fra Verdens helseorganisasjon (WHO) redusere de totale trafikkulykkene med anslagsvis 25 prosent og dødsulykker med 40 prosent.

Støyforurensningen vil også halveres, anslår WHO, som henviser til at trafikkstøy har negative fysiske og psykiske konsekvenser, inkludert stress, søvnløshet og depresjon.

Endringen av fartsgrensen skjer etter en offentlig høring i oktober og november 2020, som involverte mer enn 5700 mennesker.

Tidligere i år ble 30 km/t innført i store deler av Brussel. Samme fartsgrense gjelder i rundt 80 prosent av gatene i Berlin og i deler av Madrid, London og Amsterdam.©