Arrangøren lover å forandre byen og sette preg på fremtidige generasjoner med det som skal skje. Det omfattende programmet ble nylig lansert under en seremoni i Palau de la Música. 

De grønne stier

Byen som er vendt mot Middelhavet er omgitt av frukthager og natur- og verneområder som Albufera og Turia-hagene. Alt dette er viktige elementer i feiringen avl Valencia som miljøhovedstad.

Et av prosjektene som er under utvikling er den nye «Central Park», som vil tilføre 230 hektar med grøntområder i sentrum av byen. I forbindelse med åpningen ble også håndboken «Green Routes of Valencia» – Valencias grønne stier – lansert. 

I tillegg til å presentere målene for «feiringen» av miljøhovedstaden inneholder den også et sett med ruter som skal gjøre det lettere for besøkende å oppleve byen – med fokus på bærekraft.

Tre fokus

  1. Naturen: Valencia har et rikt biologisk mangfold, som gjenspeiles i byens naturområder, blant annet naturparken Albufera, den valencianske frukthagen og Turiahagene. Sistnevnte er en av de største urbane naturparkene i Spania, et grøntområde på mer enn ni kilometer som krysser byen med rekreasjons- og idrettsområder. Det opprinnelige elveleiet ble lagt om etter en flom i 1957. I det som en gang var en elv er det nå frodig vegetasjon, lekeplasser, kafeer og mye mer. Turiahagene tiltrekker seg turgåere, syklister, akrobater, dansere, musikere og skateboardere, og er blitt et levende, trivelig og kulturelt rikt område av byen.
  2. Bærekraftig mobilitet: Byen har forpliktet seg til å fokusere på bærekraftig mobilitet ved å fremme bruk av kollektivtransport, sykling og gåing.
  3. Gjenvinning av det offentlige rom: Valencia har gjenvunnet offentlige grøntområder til glede for innbyggerne, som Turiahagene og Marina de València. Rutene til disse gir besøkende en unik mulighet til å bli bedre kjent med byen.

 

Gjennom 2024 blir det en rekke store internasjonale arrangementer, men også flere lokale. Både innbyggerne og besøkende vil bli involvert. Programmet for feiringen inkluderer møter som den store konferansen om «Mission cities» samt en annen om våtmarker, der naturparken Albufera vil bli fremhevet som en viktig ressurs. ©