Ifølge en foreløpig ny avtale der EU-kommisjonen, Europaparlamentet og Det europeiske råd må booking-plattformene dele data med offentlige myndigheter.

– Turisme er avgjørende for økonomien i EU. Korttidsleie er en viktig del av reiselivets økosystem, men utleien må ikke gå på bekostning av lokalsamfunnene, sier Thierry Breton, EU-kommissær for det indre marked.

Strengere regler

Ifølge ham vil avtalen gjøre lokale myndigheter i stand til å administrere kortsiktig utleie på en effektiv og forholdsmessig måte. Den vil bygge på EUs egen Digital Services Regulation (DSR) og sikre at utleieplattformene tar ansvar, deler data og bidrar til å bekjempe ulovlig utleie.

Den nye lovgivningen må imidlertid formelt vedtas av både Europaparlamentet og Det europeiske råd for at det skal bli gjeldende lov. I utgangspunktet har EU-institusjonene akseptert ordlyden i lovverket. Den sier blant annet at store utleieplattformer forplikter seg til å dele leiedata med det offentlige hver måned, mens små plattformer vil kunne nøye seg med å dele data med myndighetene hver tredje måned.

Når ordningen blir vedtatt, vil lovverket konkret innebære at hver enkelt utleier utstyres med et unikt registreringsnummer, som overvåkes og at offentlige myndigheter sågar kan tilbakekalle en utleietillatelse. 

De vil også kunne pålegge utleieplattformene å fjerne utleiere som bryter reglene fra sine plattformer.

Kan føre til nedgang

Korttidsutleie av helårsboliger til turister har vært under debatt i lang tid, og næringslivs-organisasjoner også i Norge har etterlyst at utleieplattformer som Airbnb begynner å dele data med myndighetene, slik at det blir klart i hvilken grad helårsboliger brukes til korttidsutleie for turister.

Hva den nye ordningen vil innebære for utleiere og leietakere gjenstår å se, men innstramminger i regelverket blant annet i New York i USA har vist at volumene på de ulike utleieplattformene har gått ned. ©