Hvert av skipene får en kapasitet på 250 passasjerer. Fartøyene vil kunne seile utslippsfritt blant annet i verdensarvfjordene på Vestlandet, der det fra 2026 er varslet strenge utslippskrav fra skip. 

Samkjøring av teknologi

Mye som følge av det har selskapene Multi Martitime, Northern Xplorer, Norwegian Hydrogen, Hyon og Hexagon Purus inngått intensjonsavtale om å utvikle en komplett verdikjede for hydrogen til cruiseskipene og andre fartøyer, melder selskapene i en pressemelding. 

Hyon-sjef Jørn Kristian Lindtvedt påpeker i meldingen at samarbeidet er en viktig milepæl mot målet om en hydrogenverdikjede, mens Hexagon Purus påpeker at samarbeidet gjør at partene kan samkjøre sine teknologiske løsninger. 

NX Cruise har tidligere signert en intensjonsavtale med det portugisiske verftet West Sea for bygging av det første fartøyet. Det skal etter planen være klart for cruise i 2025 eller 2026.

Planlegger hydrogenskip

De fem verdensarvfjordene på Vestlandet vokser som populære cruiseturismemål, men vil langt på vei være stengt for de store cruiseskipene som spyr ut avgasser.

Nå har Sjøfartsdirektoratet anbefalt en overgangsordning der skipene skal kunne gå på klimanøytral biogass. Det innebærer at det i utgangspunktet ikke er kun skip med brenselceller eller andre typer nullutslippsteknologi som kan ferdes i fjordene, men også fartøy med LNG-motor.

Foreløpig er det ingen større hydrogenskip i drift. Ifølge klassegodkjennings-selskapet DNV er det planlagt åtte cruiseskip med hydrogen som drivstoff innen 2028. ©