Alpin-mekkaet ønsker å renvaske sitt image som et trygt turistmål, etter at flere smitteutbrudd blant nettopp skiturister kickstartet Corona-epidemien i flere europeiske land i starten av 2020.

For å kunne benytte landets skiheiser stilles det derfor krav om at man enten er fullvaksinert, har gjennomgått covid-sykdom eller kan vise fram negativ coronatest.
– Jeg er overbevist at med disse rammene på plass vil det være mulig å gjennomføre en trygg og god vintersesong i landet vårt, sier landets turistminister Elisabeth Köstinger.
Myndighetene tar forbehold om at reglene kan strammes inn på kort varsel dersom antallet Corona-innlagte pasienter stiger.
Landet jobber nå med å planlegge ulike løsninger for å gjennomføre vintersesongen uten at det oppstår for lange køer og trengsel.
Skiturisme er svært viktig for Østerrike. Over halvparten av alle europeiske ferier i vinterhalvåret finner sted i Østerrike, ifølge landets myndigheter. ©