Det siste skyldes flere sikkerhets-elementer som er bygget inn i det, blant annet nye biometri-kiosker og automatisk sammenligning av biometrisk data. Selve ID-kontrollen er også styrket.

FLERE SPRÅK: Samisk er endelig likestilt i de nye passene.

– Det nye passet bidrar til å forebygge ID-misbruk og alvorlig kriminalitet som arbeidslivs-kriminalitet, menneskehandel og terror, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad i en pressemelding.

På de nye passene står kongerikets navn både på bokmål, nynorsk, samisk og engelsk inngravert.

For dem som trenger å fornye sitt gamle kan du nå bestille time på politiet.no eller søke om pass hos en av pass- og ID-kontorene i Norge. Ifølge politiet er det etablert 79 slike kontorer.

Ditt gamle pass er gyldig til utløpsdato. Nytt pass koster i dag 570 kroner for voksne og 342 kroner for barn under 16 år, og vil som tidligere være gyldig i ti år fra utstedelsesdato.

Biometriske kjennetegn bygget inn i de nye passene kommer fra deler av kroppen din som er unike og nokså permanente. Fingeravtrykket ditt lagres for eksempel i en chip i sele passet og kan avleses av andre senere.

Passidene er for øvrig preget av norske landskap i panorama, noen av de med nordlys som kommer fram under UV-lys. Neue Design Studio har designet passene.

Ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort vil også tre i kraft i dag. Den gjør det dyrere å søke om pass i utlandet. ©