Det er destinasjons-selskapet Visit Arctic Europe som inviterer publikum verden rundt til å sette sitt personlige preg på naturfenomenet, som trekker hundre tusenvis av mennesker til den nordlige halvkule hvert eneste år.

Aurora borealis som er det vitenskapelig navnet på nordlyset dannes når solstormer sender ladede sotpartikler mot jorden. Når disse møter klodens magnetfelt og atmosfære lyser de opp, og vi ser dem som fargespill på himmelen.

«Slik får de ulike, helt distinkte fenomenene sine egne identiteter, og det skal bli lettere å kommunisere om dem.»

Fra nå av vil de kraftigste solstormene få sitt unike navn for å skille dem fra hverandre, ikke ulikt systemet vi kjenner fra orkaner på landjorda. Det er med andre ord praktiske årsaker til navngivingen, men når det gjelder nordlyset vil også publikum kunne være med og gi sitt navnebesyv.

– Det er så mange nordlys synlige i det arktiske Europa fra høst til tidlig på våren at vi har begynt å gi dem navn, sier Rauno Posio, programdirektør for Visit Arctic Europe i en pressemelding.

Slik får de ulike, helt distinkte fenomenene sine egne identiteter, og det skal bli lettere å kommunisere om dem, ifølge Posio.

Navngivning vil ikke bare gjøre det lettere for forskere å diskutere solstormene, men også tillate besøkende å dele sine nordlys-opplevelser med andre. Per i dag velges det navn fra en liste over navn inspirert av nordisk historie, kultur og arv. De blir bestemt ut fra en navneliste med finske, svenske og norske navn.

Men fra nå av kan også du sende inn navneforslag. Alt du trenger å gjøre er å gå til nettstedet Naming Auroras og forklare hvorfor du mener det spesielle nordlyset skal ha navn etter deg eller noen andre. Er lykken på din side kan ditt forslag bli valgt og deretter delt på Naming Auroras-nettstedet samt på This is Arctics Instagram-side.

Alle tilhengere av det spesielle naturfenomenet kan deretter delta i diskusjonen ved å bruke hvert navngitte nordlys sin egen hashtag på sosiale medier. ©