Pandemien er mye av årsaken til at storbyens myndigheter har begynt å se på City med nye øyne. En rekke kontorer står tomme, og vil trolig ikke fylles opp igjen i like stor grad som tidligere. Mange av kontorarbeiderne der har begynt å jobbe utenfra. Stadig flere av de store og viktige selskapene har dessuten omfavnet en mer fleksibel arbeidssituasjon. 

Mange har endret arbeidssituasjonen permanent.

Grønn by

Alastair Moss er styreleder for eiendomsinvesteringer og nestleder i planutvalget for City of London Corporation. Han sier at The Square Mile, kallenavnet på bydelen, nå skal tilpasses en ny og bærekraftig tidsalder. De forlatte kontorbygningene skal ifølge de nye planene for bydelen gjøres om til leiligheter, kultursentre, butikker og ulike nyetableringer.

– Det skal bli fleksible bygninger som folk skal trives i, sier Moss.

UTVIKLING: Blant annet slik ser planleggere for seg «nye» City.

I rapporten «The Square Mile: Future City» snakkes det om planen for de neste fem årene. Her er både vanlige folk og næringslivsledere er tatt med på råd.

Planene er å skape et mer variert miljø, slik at bydelen kan tilpasse seg både sosiale, miljømessige og økonomiske endringer.

Rapporten beskriver også investeringer i grønn teknologi og infrastruktur, og forplikter City til å oppnå karbonnøytralitet innen 2040.

Et mer pulserende liv

Det foreslås trafikkfrie lørdager eller søndager for å fremelske utelivet i et område som vanligvis har ligget øde etter at ukedagene er over og finansfolket har reist hjem.

Tidligere i år lovet også myndighetene i byen å ruste opp det kjente kultursenteret Barbican Centre, som ligger i City of London. Barbican Centre, som ble åpnet i 1982, er det største kultursenteret i Europa.

Det ble også lovet økte bevilgninger til London Symphony Orchestra og Citys Culture Mile-prosjekt.

City of London (London by, ofte bare kalt City) må ikke forveksle med storbyområdet London. Dette er en selvstendig by og et grevskap (county) i England. City utgjør det meste av London fra den opprinnelige romerske bosetningen Londinium på 100-tallet evt og fram til middelalderen, men har siden vokst seg langt utover byens grenser.

City er nå kun en liten del av storbyen London, skjønt den er fortsatt en meget vesentlig del av sentrale London. Den er en av to distrikter i London som har bystatus. Den andre er den tilstøtende City of Westminster.

Viktig senter

City er fortsatt preget av høyfinans, og regnes som selve finanssenteret i det forente kongeriket Storbritannia. Byen har bare rundt 8 000 innbyggere, og etter kontortid er det derfor ikke mye som foregår der.

Men i arbeidstiden, hovedsakelig i finanssektoren, er det mer enn 300 000 som oppholder seg på det lille området. Gjennom hele 1800-tallet var City verdens fremste forretningssenter og det er fortsatt et betydelig møtested for finans og forretninger.

For noen år siden ble London plassert på toppen av indeks for handelssamkvem verden over, og er fortsatt en av verdens viktigste byer innenfor dette området. 

Forsikringsindustrien er samlet i den østlige delen av City. Et sekundært finansdistrikt finnes utenfor City ved Canary Wharf, fire kilometer i østlig retning.

City har to selvstendige enklaver – Inner Temple og Middle Temple. Den har også et antall eksklaver utenfor sine grenser: Åtte friarealer (parker, skoger og allmenninger) i og rundt London. ©