Færøyene går fra rødt til gult, og Finland får litt flere gule områder på myndighetenes smittekart. Men Grønland har vært i grønt (og gult) gjennom hele Covid-perioden. Bare 18 personer er blitt smittet så langt, viser de siste tallene (12. november). Landet har mer eller mindre sluppet helt unna smittespredning.

En positiv gul flekk på et europakart som ellers er i rødt. De lave smittetallene har ingen sammenheng med lav testing. Mer en 12 000 – av rundt 52 000 innbyggere – er testet for Corona.

På Færøyene litt lenger sør har det vært knapt 500 smittetilfeller, og Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler nå å fjerne innreise-karantenen dit på grunn av synkende smittetall.

Spesiallege i samfunnsmedisin på Grønland Henrik L. Hansen sier til nettstedet Dinside at forklaringen er enkel: Innreisekontroll.

– Alle skal testes før innreise, sier han.

De som kommer til landet må i 14 dagers karantene. Om de testes negativt kan karantene-tiden forkortes om de også testes negativt den femte dagen etter ankomst. Hansen mener fortsatt streng innreise-kontroll samt oppfølging og korrigering på alle avvikelser fra reglene er viktig for å opprettholde de gode smittetallene.

God kommunikasjon til befolkningen, strenge regler knyttet til reiser og sosiale samlinger og god opprettholdelse av laboratorie-kapasitet er også avgjørende.

Frykten er nå at julefeiringen skal gi smittevekst.

– Nå er det under 500 reisende per uke, noe som vil stige kraftig og utgjøre en betydelig risiko for større utbrudd. Vi prøver derfor å få folk til å la være å reise, sier Hansen. ©