Når første trinn kommer kunne ikke Erna Solberg foreløpig si noe om.

– Vi skal gjøre dette trinnvis og kontrollert, sa statsministeren da hun onsdag la fram gjenåpningsplanen i Stortinget.

– Når vi har åpnet opp ett trinn, vil vi som hovedregel vente i tre uker før vi går videre til neste trinn. Når vi ser at det er trygt, og smitten ikke øker igjen, vil vi gå videre til neste trinn i planen, forklarte hun.

Her er hovedgrepene som regjeringen varsler i hvert av de fire trinnene:

Trinn 1

Det første, forberedende trinnet er å komme tilbake til det tiltaksnivået vi hadde før 25. mars. På det tidspunktet ble nye nasjonale tiltak innført for å håndtere den stigende smitten i ukene før påske. I trinn 1 vil regjeringen blant annet vurdere å åpne for:

* Inntil 5 gjester i private hjem.
* Skjenking til klokka 22, med krav om matservering.
* Arrangementer som kun samler personer fra én kommune, kan gjennomføres.
* Avstandsanbefalingen endres tilbake til 1 meter.
* Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, som kultur- og idrettsarrangementer, konferanser og gudstjenester, der alle sitter på faste tilviste plasser.
* Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer ganger 3 kohorter hvis publikum sitter i faste tilviste plasser.

Trinn 2

I trinn 2 vil regjeringen prioritere lettelser for barn og unge og studenter. Men det vil også komme lettelser for de bredere lag av befolkningen. Slik det ser ut nå, kan dette trinnet ifølge statsministeren tidligst komme i andre halvdel av mai.

I trinn 2 vil det:

* Åpnes for økt fysisk undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler.
* For besøk i private hjem åpnes det forsiktig fra 5 til 10 gjester.
* For private arrangementer i leide lokaler vil det blir åpnet for inntil 20 personer.
* Skjenketiden utvides til klokka 24, og kravet om matservering fjernes.
* Arrangementer kan gjennomføres med inntil 200 personer innendørs der alle sitter på faste tilviste plasser.
* Barn og unge vil kunne delta på arrangementer og organisert trening innenfor kommunen. Innendørs vil det være en antalls-begrensning på 100.
* For voksne i breddeidretten åpnes det gradvis for organisert trening både ute og inne, i grupper på inntil 20 personer. Helsemyndighetene vil innen midten av april foreslå en modell for gjenåpning av breddeidretten.
* Reiser innenlands kan gjennomføres.
* Rådet om å unngå reiser til utlandet opprettholdes, med mindre reisen er strengt nødvendig. Det vil fortsatt være strenge krav om karantene og testing for dem som kommer inn i landet.
* Det vil komme lettelser for familiebesøk fra utlandet, både fra EØS-området og tredjeland. Regjeringen vil blant annet vurdere åpning for innreise for kjærester og besteforeldre.
* Det vil også komme lettelser for prioriterte grupper med arbeidsreisende fra utlandet.

Ifølge Solberg er det for tidlig å si hvilke rammer som vil gjelde for feiringen av 17. mai. Dette vil regjeringen komme tilbake til i slutten av april. I løpet av mai vil det også komme svar om rammene for festivaler og andre arrangementer som er planlagt til sommeren.

Trinn 3

I trinn 3 vil regjeringen vurdere lettelser både i det private og det offentlige rom, blant annet ved å tillate at flere samles.

* Det åpnes for at en kan ha 20 gjester hjemme, og 50 personer skal kunne møtes på private arrangementer i leide lokaler.
* For offentlige arrangementer vil det bli gjort egne vurderinger som knyttes opp mot eventuell bruk av hurtigtester og coronasertifikat.
* Det blir normale skjenketider, men det vil fortsatt være krav om registrering og god avstand mellom gjester.

* Regjeringen vil fortsatt ønske at flest mulig jobber på hjemmekontor.
* I breddeidretten for voksne vil det bli vurdert å åpne gradvis for seriespill og øvrige konkurranser.
* Barn og unge vil kunne delta på arrangementer og organisert trening på tvers av kommunegrensene.
* Toppidrettsutøvere kan nå drive tilnærmet normal idrettsaktivitet.
* Det vil også åpnes for mer utenlandsreiser, men med fortsatt krav til karantene og testing. Disse kravene kan imidlertid bli endret fra i dag. Også for reiser utenlands vil vi vurdere hvordan coronasertifikatene kan brukes.
* Det vil også åpnes for mer normal arbeidsinnvandring.

Trinn 4

Her vil mye kunne være tilnærmet som normalt, men det vil fortsatt være krav til smitteverntiltak, avstand, at man er hjemme når man er syk eller i karantene og det kan fortsatt være behov for noe bruk av hjemmekontor, ifølge Solberg.
Det betyr at det fortsatt kan være antalls-begrensninger knyttet til store offentlige arrangementer og breddeidrett- og fritidsaktiviteter.
Det kan også være aktuelt med innreise-restriksjoner og krav om karantene og test for reisende fra enkelte områder. ©