Samtidig understreker kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby at «det tryggeste og mest forutsigbare» er å feriere hjemme i Norge. 

Det overordnede budskapet da de nye reglene ble presentert fredag er likevel klart: Nå blir det mulig å reise på ferie i utlandet.

– Det går mot sommer, og mange lurer på om man kan reise over landegrensene i sommer. Det korte svaret er ja. Og det skal vi glede oss over, sa Melby.

Her er de viktigste endringene regjeringen varsler i trinn tre av sin gjenåpningsplan:

Nytt reiseråd

Fra og med 5. juli opphever Utenriksdepartementet reiserådet for EØS, Schengen og Storbritannia. Det kan også bli opphevet for en del tredjeland som vurderes som trygge.

Det betyr at det blir slutt på dagens globale reiseråd, der UD fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

I august vil UD vurdere om rådet kan oppheves også for resten av verden.

– Folk får mer frihet til å til å velge og gjøre vurderinger selv, sa Melby da hun presenterte de nye reglene.

Færre må på karantenehotell

En rekke endringer blir innført også tidligere enn 5. juli, deriblant en sterk begrensning i bruken av karantenehotell.

Allerede fra lørdag 19. juni klokka 12 vil det bli slik at reisende fra EØS og Schengen slipper karantenehotell. Forutsetningen er at man kommer fra et land med færre enn 500 smittede per 100 000 de siste to ukene.

Folk som kommer til Norge fra andre land, kan teste seg ut av karantenehotellet tidligst tre døgn etter innreise.

Det inkluderer Storbritannia, der økende spredning av deltavarianten bekymrer.

Nytt fargekart

Mandag 21. juni harmoniserer Norge også sitt fargekart for reising med EUs fargekart.

Det betyr at land med færre enn 25 smittede per 100 000 de siste to ukene, og der under fire prosent tester positivt, vil bli grønne fra mandag av. Når man kommer fra et slikt land, slipper man allerede i dag innreisekarantene i Norge.

Fra mandag 5. juli endres terskelen for grønne land til 50 smittede per 100 000 hvis andel positive tester er lavere enn fire prosent, og til 75 per 100 000 hvis andel positive tester er lavere enn én prosent.

Da vil flere land bli grønne, og innreisekarantene vil forsvinne for mange land i Europa.

Kjærester og familie

Fra lørdag 19. juni åpnes det også for at kjærester og familiemedlemmer kan besøke sine kjære i Norge.

Det gjelder:
* voksne barn og stebarn og foreldre og steforeldre til voksne barn og stebarn
* besteforeldre, stebesteforeldre, barnebarn og stebarnebarn
* kjærester over 18 år og kjæresters mindreårige barn

Kjæresteforholdet må ha vart i minimum ni måneder for at innreise skal tillates. Det er også et krav at kjærestene må ha møtt hverandre tidligere, slik at rene nettkjærester ikke godkjennes.

Adgang for kjærester vil kreve et forhåndssamtykke fra UDI. ©