Initiativtakerne har gjennom utviklingsselskapet Træna 365 AS blant annet fått med seg en av Norges rikeste menn på laget – Asle Helgheim. Gjennom hans selskap Laho AS er finansieringen kommet på plass som gjør det mulig å realisere utbyggingsplanene.

LITT LUKSUS: Det enkle skal også være komfortabelt, men det er naturen som spiller førstefiolin. (Illustrasjon: Vardehaugen Arkitekter)

Bak ideen står trænværingen Geir Sjøset og hans søsken, Træna kommune med Moa Björnson, og Trygve Sunde Kolderup. Kolderup – tidligere journalist og daglig leder av turoperatøren Hvitserk –  står gjennom House by the Sea AS for utbygging av første byggetrinn i prosjektet. 

Kommunens utviklingssjef Moa Björnson blir frikjøpt på 50 prosent og går inn i rollen som daglig leder.

«Samfunnshotell»

Utviklingsselskapet Træna 365 AS har siden 2017 hatt som mål å legge til rette for satsing på hotell, restaurant, næringslokaler, kai, badstue og et nytt museumsbygg på Husøy i øykommunen Træna, og nå er de i gang

Utbyggingen skal romme mer enn 30 hotellrom, restaurant, konferansesal og kulturrom, samt kontorplasser, badstue, brygge, kai og forhåpentlig helt nye museumslokaler. 

Les mer om en av Norges flotteste musikkfestivaler HER!

Med finansieringen på plass tilføres 15 millioner i egenkapital etter første emisjonen, og det ventes ytterligere kapitalforhøyelse i kommende faser.

– Dette er noe vi har jobbet med i lang tid. Nå har vi fått finansiering til å realisere et prosjekt som hele Helgeland kan være stolte av, sier Moa Björnson i en pressemelding.

En ringvirkningsanalyse viser ifølge henne at hotellprosjektet vil få stor betydning for både lokal næringsutvikling, bolyst og tilflytting til Træna. 

– Nettopp derfor kaller vi det et «samfunnshotell». Vi bygger ikke bare overnatting, men et stykke stedsutvikling, forklarer Björnson.

Rik historie

Fremover er det mye som må på plass, men Björnson mener de har et godt gjennomarbeidet grunnlag i alt fra planarbeid, arkitekttegninger, kalkyler og analyser.

– Målet er å skape et helt unikt overnattingssted som samtidig er en lokal katalysator for innovasjon og skaperkraft, sier Björnson og fortsetter:

– Sammen med hotell, restaurant, møtelokaler, småbåthavn, kai og badstue omfatter planene utvikling av et nytt museumsbygg for Helgeland Museum.

De pågående arkeologiske utgravingene på naboøya Sanna har påvist funn fra steinalderen som daterer øysamfunnet som en av de eldste bosetningene i landet. 

– Et nytt visningssted gjør det mulig å formidle den rike historien vi har ytterst på Helgeland, mener Björnson.

Første byggetrinn i det ambisiøse prosjektet åpner allerede i høst. Da står fem overnattingsenheter med totalt 12 sengeplasser klare. De fem enhetene er bygget av Træna kommune og selskapet House by the Sea, og kick-starter hele utbyggingsprosjektet.

Mye skal på plass

– Det vi skaper på Træna skal være en fremtidig ledestjerne for bærekraftig turisme. Her skal alle føle seg velkommen, fra lokalbefolkning og dagsbesøkende til langtidsgjester som vil prøvebo Trænasamfunnet, sier Trygve Sunde Kolderup. 

Kolderup har vært styreleder i Træna 365 AS og blir engasjert i prosjektet fremover, både i styret og med et deltidsengasjement.

– Med utsikt, innovativ arkitektur og naturskjønn beliggenhet – og møtene med lokalmiljøet på Træna – skal stedet bli en totalopplevelse det er vanskelig å glemme, sier Kolderup.

Målet er byggestart i 2022 og åpning i løpet av 2023, i god tid før Bodø og Nordland blir Europeisk Kulturhovedstad i 2024. 

– Fram til da er det er det mye som skal på plass og vi gleder oss til tett samarbeid med alle lokale, og med aktører i regionen og i hele landet som ønsker samhandling, konkluderer Kolderup. ©