Ifølge næringslivsavisen Dagens Næringsliv knytter mye av forretnings-modellen seg til leie av fly ned mot halv pris, og dermed langt mindre gjeld per fly enn konkurrentene. Mandag kunngjorde Flyr, som Erik G. Braathen har tatt initiativ til, at selskapet har valgt seg 737–800 som flytype. Planen på sikt er en flåte med 28–30 fly.

Flyr har rekruttert ansatte til alle nøkkelstillinger, og billett-salget er planlagt å starte opp i april.

– 737–800 er en flytype vi i ledelsen har mye erfaring med, hvor det finnes simulatorkapasitet i Norge, samt crew og mekanikere med mye kompetanse og erfaring, sier Erik G. Braathen om flyvalget.

Flyr jobber nå med å få alle kommersielle og operative systemer på plass, «samt de prosedyrer og manualer som må til for å skape et sikkert, robust og punktlig flyselskap».

Les mer om Flyr HER!

Ifølge en pressemelding er flyselskapet møtt med positiv respons fra markedet, og planen er nå å fullfinansiere Flyr gjennom innhenting av 600 millioner kroner i privat egenkapital. Arctic Securities og to andre norske investeringsbanker er valgt som tilretteleggere.

– Vi skal hente den kapitalen som trengs for å bygge en slank organisasjon, med de menneskene og den kompetansen som trengs, sier Tonje Wikstrøm Frislid, påtroppende administrerende direktør i pressemeldingen.

– Vi er i en situasjon der vi kan få tak i riktig fly til riktig pris, og der vi kan bygge våre systemer med ny, tilgjengelig teknologi. Vårt mål er å gi kundene en friksjonsfri, digital tjeneste, fra begynnelse til slutt, sier Wikstrøm Frislid.

Fra de første flyene er i luften i løpet av andre kvartal vil deretter Flyr utvide antall fly og destinasjoner gradvis. I første fase vil selskapet betjene større norske byer, samt utvalgte og kjente reisemål i Europa. Planen på sikt er en flåte med 28-30 fly. 

– Vi har hele tiden sagt at vi skal tilpasse antall fly i luften til den etterspørselen som finnes i markedet. Omstilling og fleksibilitet kommer til å være viktig i tiden fremover, selv om fremtiden ser lysere ut for flybransjen nå enn for noen måneder siden, konkluderer Wikstrøm Frislid.

Tross de optimistiske tonene fra ledelsen i Flyr går både norsk og internasjonal luftfart tøffe tider i møte. På den bakgrunn går et flertall på Stortinget inn for at regjeringen må opprette en kompensasjonsordning for norske flyselskaper.

Norsk luftfart har ifølge NHO tapt om lag 16 milliarder kroner i omsetning siden pandemien slo inn i Norge. ©