Det er erklært helsekrise i de fleste av Perus provinser. Helsedepartementet sier tallet på smittede i årets sju første uker er dobbelt så høyt som på samme tid i fjor.

Stort press

– Situasjonen er alvorlig og det er i ferd med å komme ut av kontroll, sa helseminister Cesar Vásquez i forrige uke  før det ble erklært krisetilstand.

Kriseerklæringen åpner for at myndighetene kan overføre penger raskere til de berørte regionene og flytte leger og sykepleiere. 20 av landets 24 regioner er omfattet av helsekrisen, inkludert områdene rundt hovedstaden Lima.

I fjor førte en dengueepidemi til stort press på helsevesenet i landet.

Kan være farlig

Sykdommen spres av myggarten Aedes aegypti, som formerer seg under varme og fuktige forhold. Værfenomenet El Nino fører for tiden til høyere temperaturer enn normalt i Peru.

De fleste som blir smittet, får milde symptomer, men den tropiske virussykdommen kan føre til alvorlig hodepine, feber og muskelsmerter. 

I fjor døde 18 personer i en epidemi, men sykdommen har krevd 32 liv hittil i år. Vaksine mot denguefeber er tilgjengelig i Norge, men kunnskap om vaksinen er fortsatt begrenset. Vaksinen erstatter ikke myggstikkbeskyttelse.

Du kan lese mer om denguefeber HER! ©