Endelig er det iverksatt rapporteringsplikt for Airbnb, og myndighetene får ved utgangen av 2020 en mulighet til å sjekke om de får den skatten de har krav på, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv, i en pressemelding.

Capia på oppdrag fra NHO Reiseliv estimerer at inntektene til utleiere via Airbnb gikk fra 2,3 milliarder kroner i 2018 til tre milliarder i 2019. Det er en økning på over 30 prosent fra året før.

Airbnb plikter å sende inn rapport på hver enkelt utleier i Norge til skattemyndighetene.”

Capia beregner at den totale skatten av leieinntektene skulle ha vært på 462 millioner kroner i 2019.

  Frem til nå er det ingen som vet om de som har leid ut boligen sin via Airbnb faktisk har betalt skatt, og hvor stort omfanget virkelig er, sier  Krohn Devold.

Fra og med 1. januar 2020 ble det innført obligatorisk innrapportering til skattemyndighetene. Det vil si at Airbnb plikter å sende inn rapport på hver enkelt utleier i Norge til skattemyndighetene, på lik linje med arbeidsgivere.

– NHO Reiseliv har i flere år kjempet for at inntektene fra Airbnb-utleie skattlegges og rapporteres, så dette er et viktig gjennomslag for oss. Det blir betydelig vanskeligere å unndra skatt, og konkurransen mellom hotellene og Airbnb blir på et mer rettferdig grunnlag. Dernest får kommunene oversikt over omfanget av korttidsutleie i egen kommune, og om utleien er i tråd med lokale regulerings-vedtak og makstak for utleie, fortsetter Krohn Devold.

Siden 2017 har skattesatsene vært 22 prosent personskatt, beregnet av 85 prosent av leieinntektene – utover minimumsbeløpet på 10 000 kr. Litt over halvparten av personskatten tilfaller kommunene. Det vil si at kommunene skulle ha fått inn 242 millioner i skatt fra Airbnb-utleie i 2019, økt fra 181 millioner i 2018.

Det ligger ifølge Krohn Devold store potensielle inntekter i Airbnb-utleie for kommunene. Airbnb anslås å utgjøre like mange senger som halvparten av alle hotellsengene i Norge.

– I mindre kommuner – som for eksempel i Lofoten der Airbnb er svært utbredt – vil skatteinntektene kunne gå til investeringer i bedre tilrettelegging og infrastruktur, for å tilrettelegge for et voksende reiseliv som man i dag ikke har statistikk og oversikt over, grunnet manglende rapportering hittil, avslutter Krohn Devold. BM

Nøkkeltall fra Capia-rapporten:

  • I 2019 var det 30 658 unike verter som leide ut bolig minst én gang gjennom Airbnb.
  • Medianinntekten for disse var 44 068 kroner.
  • Antall enheter har vokst fra 40 220 i 2018 til 42 794 enheter i 2019.
  • Antall reserverte romdøgn økte fra 4 461 668 til 5 720 560.