Kravene til de som for kortere perioder leier ut boligen eller en annen eiendom i New York – ikke minst gjennom Airbnb – vil snart bli skjerpet. Et nytt lovverk kan bli et stort hinder for den mest utbredte utleieplattformen i millionbyen.

Som forbud

Nylig avviste domstolene Airbnbs søksmål mot New York City og den nye loven, som utleiegiganten kaller et de facto forbud mot korttidutsleie. Dommeren i saken, Arlene Bluth ved en den statlige domstol en på Manhattan – sier det er «iboende rasjonelt» for byen å kreve at verter registrerer seg hos et lokalt byrå, som et middel for å redusere de tusenvis av ulovlige korttidsutleie-oppføringene.

Byer rundt om i USA har ulike utleiemegler,  blant annet ved å kreve at verter skaffer seg lisenser og betaler registreringsavgift, eller ved å begrense utleie i forretnings-distrikter.

Det var i juni at Airbnb saksøkte New York i juni . De mener at byens håndhevelse av den nye loven vil gjøre det betydelig vanskeligere for verter. At det «ekstreme og undertrykkende regulerings-opplegget» i praksis vil innebære forbud mot korttidsutleie.

Stor pågang

Ifølge dommeren er målet å sikre at det ikke lenger tilrettelegger for og tjener penger på ulovlig aktivitet, og henviste til nesten 12 000 klager på korttidsleie fra 2017 til 2021 storbyen.

– Det er tydelig at respondentene har identifisert et stort problem, sier Bluth i forbindelse med den nye loven.

– Disse reglene forsøker å løse dette problemet.

Dommeren la til at Airbnb sier de måtte fjerne mange oppføringer på deres sider, men ga ingen bevis for at det hindret eller endret bestillinger for opphold etter at loven skulle tre i kraft.

Airbnb mener «New York Citys kortsiktige leieregler er et slag for turisme-økonomien og de tusenvis av newyorkere og småbedrifter i de ytre bydelene som er avhengige av boligdeling og penger fra utleie for å hjelpe få endene til å møtes».

Ifølge Airbnb har mer enn 80 000 gjester bestilt opphold som starter på eller etter 5. september, da loven trer i kraft. Itredelsen skulle skje i begynnelsen av juli, men ble skjøvet tilbake til september for å gi begge parter muligheten til å orientere om saken i retten. ©