Det er ferske tall fra Opinion som viser at kun 12 prosent av de spurte som synes at grensene bør åpnes opp for utenlandske turister. Tallene er hentet fra juli og har falt tre prosent siden junimålingen på 15 prosent.

I tillegg sier 85 prosent at de antar at sommerfeieren kun blir lagt til Norge i år. Tallene har vært svært stabile også de siste dagene.

– Å åpne grensene har ikke vært et folkekrav. Tvert imot. Nå som beslutningen er fattet, blir spørsmålet om hvordan nordmenn stiller seg til dette fremover og om ferieplaner endres, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion. ©