Det er med andre ord 24 år over tidsfristen cruiseselskapene har når det gjelder de norske verdensarvfjordene. Skipene som seiler inn der må være utslippsfrie innen 2026. 

Landstrøm

Akkurat det vil med ord være en umulighet, selv om CLIA gjennom sin «2022 Global Cruise Industry Environmental Technologies and Practices Report» viser til en betydelig fremgang mot å oppnå cruise-bransjens visjon om nullutslipp innen 2050.

I rapporten kommer det frem at cruiseindustrien nå tar solide grep når det gjelder nye bærekraftige teknologier. Et økende antall skip som sjøsettes i løpet av de neste årene vil for eksempel inkludere maskineri som kan legge til rette for null utslipp – når den teknologien er tilgjengelig.

Det er også en økende satsing på å utstyre skip med teknologi som gjør det mulig å koble seg til landstrøm.

– Innovasjon og engineering er kjernen i bransjens visjon for netto nullutslipp, sier toppsjef Kelly Craighead i CLIA.

Hun mener cruiseindustrien vil lede an ved å investere milliarder i ny teknologi, akselerere utviklingen av bærekraftig drivstoff, samt maskineri som er i stand til å bruke disse.

– Vi arbeider også for at strømtilkobling på land på eksisterende og nye skip er blant de grunnleggende byggesteinene for avkarbonisering av global skipsfart, understreker Craighead.

Del av løsningen

Rapporten understreker samtidig at en overgang til bærekraftig drivstoff fortsatt blir den raskeste veien mot cruisebransjens «avkarbonisering». 

Bransjen understreker i tillegg et presserende behov for mer offentlig støtte til forskningsinnsatsen knyttet til utviklingen av bærekraftige løsninger, slik at de blir trygge, levedyktige og tilgjengelige for bruk i stor skala.

Hydrogen er et drivstoff flere cruiserederier nå vurderer i stedet for fossilt brensel. Cruiseselskapet Northern Xplorer AS er blant dem som nå gå «all in». I en pressemelding skriver rederiet at de planlegger å bygge en serie på hele 14 mindre hydrogen- og batteridrivne cruiseskip.

– Vi satsar på hydrogen som den beste løsningen akkurat nå, i kombinasjon med batteri, nettopp for å kunne trafikkere verdensarvfjordane med cruiseskip etter 2026, sier Rolf André Sandvik, daglig i Northern Xplorer AS, til NRK.

Det første skal stå klart i 2025 eller 2026. 2026 er samme året som alle skip som seiler i de fem verdensarvfjordene må være nullutslippsskip, noe Stortinget vedtok for fire år sidan.

Havnesjefen i Aurland – en av de store cruise-reisemålene langs norskekysten – tror ikke hydrogen blir en løsning så tidlig som i 2026. Tor Mikkel Tokvam viser til at hydrogen er veldig energikrevende å framstille. Ifølge han krever det mye mer energi å framstille hydrogen, enn den energien du får igjen.

– Hydrogen kan være en del av løsningen frem i tid, men det er flere flaskehalser, sier han til NRK.

Vi venter spent på fortsettelsen. En fortsettelse som ikke minst vårt nye kystcruise-selskap Havila representerer. I juni seilte nemlig Havila Castor inn Geirangerfjorden kun på batterier. Null utslipp, med andre ord – en seilas som i høyeste grad sier noe om mulighetene det gir for internasjonal cruise. ©

Utdrag fra CLIA-rapporten

 • Betydelig investering i skipsflåtene for å sikre at landstrøm kan tas i bruk, slik at motorer kan være avslått i havner.
 •  40 prosent av den globale cruiseflåten (opp 20 prosent) er utrustet for å kunne benytte seg av landstrøm i de 29 havnene der dette tilbys.
 • 98 prosent av nybygg fra nå og ut 2028 skal kunne kobles til landstrøm .
 • 61 prosent av nybyggkapasiteten kan bruke LNG-drivstoff for primærfremdrift. Bruk av LNG resulterer i 95 til 100 prosent mindre utslipp av partikler (PM), opp mot null svovelutslipp og 85 prosent reduksjon i nitrogenutslipp. Som overgangsdrivstoff gir LNG reelle fordeler nå, men gjør det også mulig for LNG-klare skip å tilpasse seg annet bærekraftig drivstoff.
 • Mer enn 79 prosent av den globale cruiseflåten bruker eksosrensesystemer (EGCS ) for å oppfylle eller overgå kravene til utslipp. Det er en økning i kapasiteten på syv prosent sammenlignet med 2021. 88 prosent av flåten på ikke-LNG-nybygg vil ha EGCS installert.
 • Alle nye skip i bestilling blir utstyrt med avanserte rensesystemer for avløpsvann. For tiden er 78 prosent av de havgående cruiseskipene organisert gjennom CLIA utstyrt med avanserte avløpsrensesystemer – en økning på ni prosent sammenlignet med 2021.

Nøkkeltall cruisenæringen

 • Bare Spania, Italia, Hellas og Frankrike har større utslipp fra cruiseskip enn Norge. 
 • Ifølge en studie fra den europeiske organisasjonen Transport & Environment (T & E) er utslippet av helseskadelig svoveldioksid fra cruisetrafikken fem ganger høyere enn fra all annen skipstrafikk langs norskekysten.
 • Ifølge Vestlandsforsking bidro bortfallet av cruiseskip på Vestlandet i fjor til at det ble sluppet ut 60 000 tonn mindre CO₂. Det tilsvarer det årlige utslippet fra 26 000 biler.
 • I 2018 vedtok Stortinget at cruiseskip må være heilt utslippsfrie før de får seile inn norske verdensarvfjorder fra 2026. Fra 1. mars 2019 har det vært et krav i verdenssarvfjordene at skip må bruke drivstoff med maksimalt 0,1 prosent svovelinnhold.
 • I februar i 2019 ble 12 norske cruisekommuner enige om 14 miljøkrav til cruiserederiene.
 • Hurtigrutens Roald Amundsen var det første cruiseskipet som kunne seile helelektrisk, i 45–60 minutt. Siden har flere andre cruiseskip fått batteripakker, men det er lenge til flåten nærmer seg utslippsmålet.