VER ALT: De større parkerings-anleggene er propp fulle av sykler. (Foto: Bjørn Moholdt)

Sykkel er blitt et om mulig enda mer populært fremkomstmiddel i Amsterdam under Corona-pandemien. Og byen egner seg utmerket for to-hjulinger.

Det kan imidlertid bli for mye av det gode. Mengden av sykler som flommer over byen gjør det vanskelig å finne god og ikke minst trygg parkering av dem. Det har blant annet fort til at byens vakre broer nå blir tildekket av låste sykler som dekker for utsikten mot kanalene.

På den bakgrunn skal i disse dager kommunale tjenestemenn i Amsterdam installere blomsterkasser på broene for å avskrekke syklister fra å låse syklene sine til dem.

I tillegg vil kommunen sørge for flere sykkelstativ langs gatene. Sykler låst til broer sperrer nemlig ikke bare for utsikten. De tvinger også fotgjengere til å trenge seg sammen på fortauene, noe som er blitt en spesiell trussel mot helse og sikkerhet under pandemien.

Bruk av bil er nesten en sjeldenhet i Amsterdam. I tillegg sier 37 prosent av innbyggerne i en undersøkelse at de unngår offentlig transport under pandemien. De velger i stedet å sykle.

Det gjør at det per i dag faktisk er flere sykler enn mennesker langs de 767 kilometerne med sykkelstier i Amsterdam.

– God plass til fotgjengere er mer viktig enn noen gang i disse tider, sier varaordfører Sharon Dijksma i en uttalelse til CNN, som mener trengselen på broene skaper usikre situasjoner når det med alle syklene på broene blir mindre plass på de allerede smale fortauene.

Ifølge Dijksma blir blomsterkassene ikke bare en miljøvennlig måte å oppmuntre syklister til å parkere syklene sine et annet sted på.

De vil også berike Amsterdams allerede nydelige broer. ©