Spytting på besetning og medpassasjerer, seksuell trakassering, røyking, vannlating i midtgangen, dopbruk, slåsskamper og drapstrusler er noen av utfordringene flyselskaper og andre aktører i Norge har med uregjerlige passasjerer.

Dette vil man nå til livs.

Skremmende og utrygt

Dette har blitt verre de siste årene, og utgjør et økende problem, mener Luftfartstilsynet. I 2019 ble det registrert 334 hendelser med uregjerlige passasjerer, men i fjor hadde tallet økt med 69 prosent slik at det ved utgangen av 2023 var rapportert om 565 hendelser.

Dette til tross for at antallet norske flyreisende ennå ikke har kommet tilbake til nivået fra før pandemien.

– Interaksjon med passasjerer er både en givende og utfordrende del av jobben. Dessverre har økningen i hendelser med uregjerlige passasjerer gjort arbeidet enda mer krevende, sier David Opsahl Moldskred, som koordinerer Luftfartstilsynets innsats mot uregjerlige passasjerer.

– Slike hendelser oppleves som skremmende og utrygge, og disse passasjerene utgjør en fare for sikkerheten om bord. Av den grunn må vi ta problemet på alvor.

Kjente bransjeaktører deltar

Økningen i antall hendelser er årsaken til at aktører fra flere deler av norsk luftfart nå går sammen for å dempe problemet. Luftfartstilsynet har satt ned en arbeidsgruppe som har fått i oppgave å finne løsninger.

Gruppen består av personalorganisasjonene Handel og Kontor, LO Luftfart, Norges kabinforbund, Norsk Luftfartsforbund, Parat kabinforening og NHO Luftfart, samt lufthavnoperatørene Avinor og Torp Sandefjord lufthavn.

I tillegg er handlingsselskapene Aviator, Menzies, WGH, SGH og Red Handling involvert. Det samme er flyselskapene Norwegian, SAS, Norse og Widerøe samt politi og andre myndigheter.

Aktørene lanserer nå en kampanje som skal vare i to måneder. Her oppfordres reisende til å sette seg i «flymodus». Håpet er at det skal få frem både gode og dårlige historier, som vil gi et bedre bilde av fenomenets omfang og essens.

Erfaring fra Nederland

I tillegg til kampanjen skal arbeidsgruppen behandle flere generelle områder som er knyttet til de uregjerlige passasjerene. Opplæringen av mannskapene må blant annet styrkes med tanke på å sikre at de ansatte blir bedre i stand til å dempe pphetede situasjoner og håndtere konflikter.

I tillegg skal det utformes klarere regler og restriksjoner for bruk av rusmidler på flyplasser og om bord på fly, da både alkohol og andre rusmidler ofte spiller en nøkkelrolle i oppførselen til uregjerlige passasjerer.

De nye tiltakene vil etter hvert bli omdreiningspunktet for flere kampanjer, som den som er nevnt før, på samme måte som arbeidsgruppen skal forsøke å skape bedre samarbeid mellom aktørene i bransjen, som må oppmuntres til å dele erfaringer med hverandre.

Nederlandsk luftfart startet en lignende innsats tidligere i år, da den også registrerte en økning. KLM-ansatte har gått fra å håndtere 15 uregjerlige passasjerer i måneden før pandemien til 30 hver måned i løpet av 2023. ©